16

210. Stukken betreffende het royement bij de brand-stormverzekering van de Rabobank, 1993. 1 omslag. 211. Polissen van de brand-inbraak-stormverzekering Donatus, 1993-1996. Met minutes van aan de verzekeringsmaatschappij verzonden wijzigingen in de verzekerde eigendommen. 1 omslag. 212. Weigering van de onderlinge verzekeringmaatschappij Donatus om glasschade aan de pastorie te vergoeden, 1997. 3 stukken. 4. Kapitaal a. Aandelen en obligaties 213. Nota’s inzake gekochte alsmede verkochte en afgeschreven effecten, 1868, 1875. 2 stukken. 214. Stukken betreffende inschrijving in de Nationale Schuld, 1881-1951. 1 omslag. 215. Stukken betreffende beleggingen, 1970-1976. 1 omslag. 216. Effectenopgaven, 1964, 1966-1969, 1975-1976, 1981-1983. 1 omslag. 217. Stukken betreffende termijndeposito's, 1982-1988. 1 omslag. 218. Overzicht van verzilverde effecten wegens uitloting, 1986. 2 stukken. b. Bankkrediet 219. Stukken betreffende de verhoging van het krediet op de lopende rekening, 1969, 1975. 3 stukken. c. Schuldbekentenissen, cessies De hieronder beschreven “obligaties” liggen dichterbij schuldbekentenissen dan de onder a. bedoelde obligaties. Die zullen als belegging dan wel financiële vastigheid hebben gediend. 220. Obligatie van Willem Willems aan de kerk te Mantgum, 1808. 1 stuk. 221. Obligatie van Jan Lazes Hiemstra en Aafke Klazes Swierstra aan de kerk te Mantgum, 1818. 1 stuk. 222. Gemeentelijke beschikkingen tot het aflossen door de gemeente van de in 1857 van de kerkvoogdij geleende fl. 5.000,- , 1876. 2 stukken. 223. Schuldbekentenissen en obligatie inzake het lenen van geld door de kerkvoogdij, 1868, 1870. 1 omslag. 224. Verzoek aan de kerkvoogdij tot het door haar terug betalen van een bruikleen á fl. 4.000,1915. 2 stukken. 225. Ingekomen brief inzake het aflossen door de kerkvoogdij van een schuld, ca. 1923. 1 stuk. 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication