17

226. Obligaties inzake het lenen van geld met hypotheekstelling door de kerkvoogdij, 1940. 2 afschriften. 227. Verzilvering door de kerkvoogdij van obligaties t.b.v. de vereniging van vrijzinnig godsdienstigen voor militairen en militaire tehuizen in Drenthe, 1940, 1943. 2 stukken. 228. Stukken betreffende een geldlening met hypotheekstelling door de kerkvoogdij, 1971. 1 omslag. d. Schenkingen, legaten aan de kerk 229. Stukken betreffende het aanvaarden van schenkingen en legaten, 1915, 1953, 1956, 1960, 1966-1967, 1974. 1 omslag. 230. Rekeningoverzicht van het legaat Schuurmans-Bosma, 1988. 1 stuk. e. Schenkingen door de kerk 231. Verzoek van de diakonie te Mantgum om een subsidie t.b.v. de armen, alsmede om een subsidie voor het in aanbouw zijnde diakoniehuis "in de buurt van Mantgum", 1869. 1 stuk. 232. Bewijs van ontvangst van fl. 50,-- door het Nederlands Zendeling Genootschap, 1872. 1 stuk. 233. Gemeentelijke kennisgeving inzake de financiële bijdrage van de kerkvoogdij aan de "algemene armen", 1875. 1 stuk. 234. Verzoek van de N.H. gemeente te Oosterlittens om een financiële bijdrage voor een nieuw te bouwen kerk te Oosterlittens, 1876. 1 stuk. 235. Gemeentelijke kennisgeving inzake het ten laste van de dorpen blijvende armwezen, 1876. 1 stuk. 236. Gemeentelijke kennisgeving inzake de bijdrage van de kerkvoogdij t.b.v. de armlastigen te Mantgum t.o.v. omliggende dorpen en kerkvoogdijen, alsmede de gemeente zelf, 1877. 1 stuk. 237. Verzoek van de N.H. gemeente te Zwaagwesteinde tot verlichting van hun financiële nood, 1891. 1 stuk. 238. Verzoek om en dankbrief voor een bijdrage voor een nieuw kerkorgel te Oosterwierum, 1895. 2 stukken. 239. Verzoek van burgemeester en wethouders van Baarderadeel tot het handhaven van subsidies aan de gemeente ten behoeve van de armvoogdijen, 1897. 1 stuk. 240. Contract waarbij de kerkvoogdij een schenking doet tot het bevaarbaar maken van het woonschip van J. Kampen, 1901. 1 stuk. 241. Verzoek om financiële bijdrage inzake het verhogen van de vergoeding aan de predikant te Petten, 1901. 1 stuk. 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication