20

- Erfdienstbaarheden 273. Akten van vestiging en wijziging van erfdienstbaarheden, 1857, 1902. 2 afschriften. N.B. Reden voor vestiging van erfdienstbaarheden is veelal t.b.v. bemaling b. Verwerving, onderhoud en vervreemding van opstallen. 275. Akte van koop (door Minne Rinses Hogedijk en Marijke Leeuwes) van een kamer, mul en buithuis, een schuur en hornlegger en beplanting, 1819. 1 afschrift. 274. Begrotingen inzake het herstel, dan wel de grotendeels nieuwbouw, van de boerderij te Skillaerd (bewoond door de weduwe B.Y. Meintema), ca. 1870. 2 stukken. 276. Offertes voor het verbouwen van een boerderij te Mantgum (bewoond door R.M. Meinsma), 1871, 2 stukken. 277. Gemeentelijke beschikking inzake een tegemoetkoming in de kosten na een brand (bij S. Brongersma) te Mantgum, 1894. 1 stuk. 278. Gemeentelijke kennisgeving inzake de rooiing voor de op het terrein ten oosten van de openbare lagere school te bouwen woning, 1902. 1 stuk. 279. Offertes en bevestigingen voor verf-, behang-, timmer- en loodgieterswerk, 1904-1994. 1 omslag. N.B. Facturen voor uitgevoerd werk bevinden zich in de bijlagen bij de rekening. 280. Verzoek van E. Goïnga aan de kerkvoogdij tot het bekostigen van een nieuw te bouwen woning (thans Seerp van Galemawei 25), 1904. 1 stuk. 281. Stukken betreffende het verbouwen van een boerderij te Skillaerd (thans Skillaerd 9), 1909-1951. Met tekening. 1 omslag. 282. Stukken betreffende het verbouwen van een boerderij te Mantgum (thans Seerp van Galemawei 17), 1915-1958. Met tekeningen. 1 omslag. 283. Stukken betreffende het verbouwen een huis (bewoond door T. Tjebbes), ca.1915, 1934. 1 omslag. 284. Offerte voor het bouwen van een werkmanswoning bij de boerderij bewoond door P. Santema, 1917. 1 stuk. 285. Stukken betreffende de bouw (door de kerkvoogdij) van een ambtenaarswoning met stenen hok (t.b.v. H.A. de Bruin) te Mantgum, 1917. 1 omslag. 286. Offerte voor herstelwerkzaamheden aan een "plaats huizinge" te Mantgum (bewoond door de erven J.J. Oostra), 1921. 1 stuk. 287. Offerte voor schilderwerkzaamheden aan een boerderij (incl. varkenhok en inrijhek) te Mantgum (bewoond door P. Santema), 1922. 1 stuk. 288. Klacht van de fa. Slauerhoff te Leeuwarden inzake een niet doorgegane order van kussens, 1926. 1 stuk. N.B. Het schrijven is ondertekend door de vader van de dichter. 20

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication