21

289. Stukken betreffende het verbouwen van een boerderij te Tsjeintgum (thans Tsjeintgum 5), 1930-1951. Met tekeningen. 1 omslag. N.B. In 1930 werd deze kop-hals-romp boerderij verbouwd tot stelpboerderij. 290. Overzicht van te verrichten werkzaamheden aan diverse opstallen en het sportveld, 1934 en ca. 1940. 3 stukken. 291. Ingekomen memorandum inzake o.a. door de kerk verkochte huizen, 1943. 1 stuk. 292. Schema voor het beveiligen van twee kerkeboerderijen tegen blikseminslag, 1947. 1 stuk. 293. Offerte voor verbouwingen aan een boerderij te Mantgum (thans Seerp van Galemawei 17) en aan een arbeiderswoning te Tsjeintgum, alsmede verklaring van aanneming door de aannemer, 1948. 3 stukken. 294. Gemeentelijke vergunning voor het bouwen van een veestalling bij een boerderij te Mantgum (bewoond door C. Kiestra), 1949. Met tekeningen. 4 stukken. 295. Berichtgevingen van de administratieve kerkvoogd inzake de verkoop van twee boerderijen (te Skillaerd en Tsjeintgum), 1981, 1982. 2 stukken. c. Huur, verhuur en verpachting van landerijen en opstallen 296. Ingekomen verzoek van J. Fokke(?) tot het mogen huren van grond, 1870. 1 stuk. 297. Pachtcontracten inzake aan de kerk toebehorende boerderijen en landerijen, 1871-1948. 1 pak. 298. Pachtcontracten inzake aan de kerk toebehorende landerijen, 1871-1946. 1 pak. 299. Huur- en pachtcontracten inzake aan de kerk toebehorende huizen en grond, 1876-1942. 1 omslag. 300. Aanvaarding door S.B. Wiersma, A. Douwma en G.J. Terra van het betalen van eeuwige rente of grondpacht, 1877. 1 stuk. 301. Ingekomen stuk inzake een huurschuld en mogelijke opbrengst van een boelgoed, 1894. 1 stuk. 302. Ingekomen verzoek van T. Tjebbes tot het mogen huren van de boerderij met land te Tjeintgum (bewoond door M. Meinsma), 1895. 1 stuk. 303. Ingekomen verzoek van B.L. Kingma tot het mogen huren van een kamer, 1896. 1 stuk. 304. Akte van afstand waarbij de weduwe J.W. Grouwstra afstand doet van alle pacht en huurrechten inzake een boerderij, landerijen en het Oudhofje te Skillaerd, 1896. 1 afschrift. 305. Ingekomen verzoek van S. de Jong en T.J. de Jong tot het mogen ruilen van grond, uiteindelijk resulterend in de opzegging van de huur van een boerderij en vervolgens weer aannemen van de huur, 1912-1913. 5 stukken. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication