24

328. Stukken betreffende restauraties aan de toren te Skillaerd, 1920-1922, 1925, 1952-1959. met tekeningen en foto's, 1 omslag. N.B. Bevat belangstellende brieven van notaris Ottema. 329. Offerte inzake herstelwerkzaamheden aan de kerk, 1926. Met beschrijving van de kerk. 2 stukken. 330. Gemeentelijk besluit tot het plaatsen van de kerk te Mantgum en de toren te Skillaerd op de monumentenlijst van de gemeente, 1933. 1 afschrift. 331. Offerte voor herstelwerkzaamheden aan het dak van de toren te Mantgum, 1935. 1 stuk. 332. Offerte voor het vernieuwen van de wijzerplaten op de toren (van Mantgum), 1939, 1940. 2 stukken. N.B. Maakt melding van de steeds stijgende prijs van metalen in oorlogstijd. 333. Grammofoonplaten met geluidsopnames van de Mantgumer kerkklokken, 1943. 4 exemplaren (glas). 334. Stukken betreffende een nieuwe torenluidklok voor Skillaerd, 1950-1952, 1957. 1 omslag. 335. Beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot goedkeuring inzake het overdragen van de toren[luid]klok van Skillaerd aan het Fries Genootschap te Leeuwarden ter plaatsing in het Fries Museum, 1952. 1 stuk. 336. Minute van brief aan de gemeente Baarderadeel inzake de mogelijke verkoop van de toren te Skillaerd, 1954. Afschrift. 1 stuk. 337. Stukken betreffende de bliksemafleiders op de kerk te Mantgum en inspectierapporten daarvan, 1964-1976, 1983, 1984, 1986. Met tekening. 1 omslag. 338. Stukken betreffende de geschiedenis en het tonen van de grafzerk van Seerp van Galema, 1972. 1 omslag. 339. Stukken betreffende het schoonmaken van de kerk, de toren van Skillaerd en de beide kerkhoven, 1972-1973, 1997. 1 omslag. 340. Beschrijving van de kerk en het orgel door S. ten Hoeve, 1974. 1 afschrift. 341. Stukken betreffende rondleidingen door de kerk, 1974. 1 omslag. 342. Minute van aanmelding bij de monumentenwacht, (1973) 1976. 4 stukken. 343. Inspectierapporten van de monumentenwacht inzake de kerk te Mantgum en de toren te Skillaerd, 1979-1988, 344. Brief van de gemeente Baarderadeel inzake het eigendom van de kerktoren te Skillaerd, 1979. Afschrift. 1 stuk. 345. Stukken betreffende het plaatsen van de toren en het orgel te Mantgum op de (rijks-) monumentenlijst, 1981-1982. 1 omslag. 346. Reparatienota inzake brandschade in de kerk, 1988. 2 stukken. 24

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication