25

347. Beschrijving van de architect inzake het plaatsen van de gebrandschilderde ramen in de kerk, 1988. Met tekeningen. 1 omslag. 348. Stukken betreffende de bruikleen van gebrandschilderde ramen door de gemeente Littenseradiel aan de kerkvoogdij, 1988-1989. 1 omslag. 349. Subsidie toekenning door het Anjerfonds inzake het plaatsen van de [gebrandschilderde] ramen, 1988, 1990. 2 stukken. 350. Stukken betreffende deelname aan het N.C.R.V. televisie programma Kerkepad, 1991. 1 omslag. N.B. Zie ook inventarisnummer 1025 voor de financiële bescheiden. 351. Minute van dankbetuiging aan de Nederlandse Gustaaf Adolfvereniging inzake een gift t.b.v. de inrichting van de consistorie in de torenportaal van de kerk te Mantgum, 1992. 1 afschrift. 352. Minute van verzonden aanbesteding voor het plaatsen van een bliksemafleider op de toren van Skillaerd, 1994. 1 afschrift. 353. Plannen inzake het ombouwen van de consistorieruimte in de kerktoren te Mantgum tot torenportaal, 1994, 1996. Met tekeningen. 1 omslag. 354. Onderhouds- en investeringsbegroting voor de eigendommen van de kerkvoogdij te Mantgum en Skillaerd, 1996. 1 omslag. 355. Overzicht van culturele activiteiten in de kerk, 1997. 3 stukken. 356. Gemeentelijke aankondiging van een inspectiebezoek door de “Monumentenwacht Friesland”, 1997. 1 stuk. 357. Stukken betreffende de deelname aan het project Monument van de maand. 1998. 1 omslag. b. Zitplaatsen 358. Overzichten van verhuurde zitplaatsen in de kerk te Mantgum, 1871-1879, 1881-1887, 1917-1921. 1 omslag. 359. Dankbetuiging voor het toewijzen van twee plaatsen in de kerk aan de burgemeester, 1945. 1 stuk. 360. Notariële mededeling inzake de vererving van 2 zitplaatsen in de kerk van Mantgum, 1953. 1 stuk. c. Orgel Zie ook inventarisnummers 340 en 345. 361. Overzicht van de geschiedenis van het orgel, z.d. 1 stuk. 362. Aanbesteding (met bestek) van het vernieuwen van het orgel, 1843. 1 stuk. 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication