26

363. Aanbesteding van verf- en verguldwerk aan het orgel, ca. 1860. 2 stukken. 364. Dispositie voor een nieuw orgel, 1877. 1 stuk. 365. Correspondentie met de firma Bakker en Timmenga inzake de kosten van uit te voeren veranderingen aan het orgel, 1949, 1951. 3 stukken. 366. Toelichting door het provinciaal elektriciteitsbedrijf op gewijzigde elektriciteitsprijzen met o.a. verwijzing naar het nieuwe motortje voor het orgel, 1952. 2 stukken. 367. Toestemming aan dhr. R. de Jong tot het oefenen op het orgel, 1978. Afschriften. 2 stukken. 368. Rapportage van de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk inzake de staat van het orgel te Mantgum. 369. Opdracht tot het schoonmaken van het orgel in het kader van de restauratie van de kerk, 1990. 1 omslag. 370. Programma voor een kerkconcert, 1997. 1 stuk. 7. Pastorie Zie ook inventarisnummer 600. 371. Offertes voor het bouwen van een nieuwe pastorie, z.d. 2 stukken. 372. Verklaring door de kerkvoogdij dat de "pastorie huizinge” en aanbehoren tot vrij gebruik van de tijdelijke leraar gerekend mogen worden, 1833. 1 stuk. 373. Offerte voor het maken van een kamertje op zolder en het veranderen van het dak op de pastorie, 1864(?). 1 stuk. 374. Offerte voor het plaatsen van ijzeren hekken om de pastorie en de kosterij, 1870. 1 stuk. 375. Voorstel tot oplossen van het geschil inzake het verkeerd geplaatste hek om de pastorietuin, 1871. 1 stuk. 376. Offerte voor een muur om de pastorietuin, 1876. 1 stuk. 377. Door de kerkvoogdij aan de notabelen verzonden verzoek inzake de huursom van pastorie- en kerkvoogdijplaats en pastorielanden, 1891. 1 stuk. 378. Bouwvergunning voor een eetkamer in de pastorie, 1931. Met tekening. 2 stukken. 379. Bestek en voorwaarden voor de aanleg van een waterleiding in de pastorie, 1931. 1 stuk. 380. Offertes voor de aanleg van een waterleiding in de pastorie, 1931. 2 stukken. 381. Rapport inzake de slechte staat van het plafond in de woonkamer van de pastorie, 1933. 1 stuk. 382. Offertes voor het repareren van een plafond in de pastorie, 1933. 2 stukken. 26

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication