28

399. Stukken betreffende het gebruik van de consistorie, 1970-1974. 1 omslag. 400. Stukken betreffende het ophalen van privaattonnen bij de kosterij, 1972-1973. 1 omslag. 401. Stukken betreffende de verbouwing van de consistorie, 1974-1975. Met tekeningen. 1 omslag. 402. Stukken betreffende het gebruik van de consistorie en voormalige kosterij, 1974-1975. 1 omslag. 403. Voorlopig schetsontwerp inzake de uitbreiding van “De Wjuk” en “De Foarhôf” tot nieuw dorpshuis, ca. 1985. 1 stuk. 404. Begrotingsstaten van architect G.Brouwer, inzake het gebouw “De Wjuk”, het gebouw “De Foarhôf”, alsmede de nieuwbouw, ca. 1985. 4 stukken. 405. Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan “De Foarhof” na een brand, 1994, 1998. 1 omslag. (bron: www.jacobklaver.nl) Het eerste huisje links was het kerkelijk verenigingsgebouw “De Foarhôf”. In het tweede huisje was in het begin van de 20ste eeuw het postkantoor. Jacob Klaver (mede-oprichter van de plaatselijke kaatsvereniging) woonde er lange tijd. Het derde huis van links was tot in de jaren zeventig de basisschool. Daarna werd het dorpshuis met de naam “De Wjuk”. 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication