29

9. Begraafplaatsen en het begraven Zie ook inventarisnummers 387 en 1066. a. Voorschriften 406. Voorschriften en bepalingen omtrent het gebruik en het onderhoud der begraafplaats, van graven, beplantingen, grafstenen en zerken te Mantgum, met instructie voor de grafdelver, 1934. 2 stukken. 407. Richtlijnen oorlogsgraven in Nederland, 1954. 1 katern. b. Begraafplaatsen 408. Omschrijving en voorwaarden voor het leveren en stellen van een ijzeren hek langs het kerkhof te Mantgum, 1863. 1 stuk. 409. Ontheffing bij Koninklijk Besluit omtrent de afsluiting van begraafplaatsen, 1872. 1 afschrift. 410. Verzoek van B&W van Baarderadeel om aan te geven of er een lokaal aanwezig is voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziekte, 1873. 1 stuk. 411. Gemeentelijke kennisgeving inzake het niet voldoen aan de wettelijke verplichting omtrent een lokaal voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziekte, 1876. 1 stuk. 412. Gemeentelijke beschikking inzake het door de gemeente vervangen van het staketsel rondom de begraafplaats te Skillaerd door een heg, 1882. 1 stuk. 413. Overeenkomst tot het in erfpacht afstaan aan de gemeente Baarderadeel van de noordzijde van de begraafplaats te Skillaerd. 1934. 1 stuk. 414. Nota's inzake administratie en onderhoud betreffende de begraafplaatsen te Mantgum en Skillaerd, 1935-1960. 1 omslag. 415. Plattegrond van alle graven op de begraafplaats te Mantgum, 1935. 1 stuk. 416. Begeleidende briefjes bij biljetten van overschrijving t.b.v. de begraafplaats, 1943. 2 stukken. 417. Plattegronden van de begraafplaats te Skillaerd, 1945 en z.d. 2 stukken. c. Begravenen en grafrechten 418. Jaarlijkse overzichten van personen, begraven te Mantgum en Skillaerd, 1861-2003. 419. Grafregister van de begraafplaats te Mantgum, met lijst van de begravenen, 1861-2003. 1 deel 420. Grafregister van de begraafplaats te Skillaerd, 1897-2003. 1 deel. 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication