30

421. Stukken betreffende het bewijs van grafrechten, alsmede de daaraan verbonden kosten, 1895-2001. Met crematieverklaringen. 1 omslag. 422. Verloven tot begraven te Mantgum, 1897-2003. 1 omslag. 423. Bewijzen van recht tot begraven voor onbepaalde tijd t.b.v. de familie Kalma, 1898, 1901, 1935, 1947. 3 stukken. 424. Legaat van mevr. A.J. Bosma, inzake het onderhoud van haar graf, 1899, 1916. 2 afschriften. 425. Verzoek van de burgemeester tot medewerking bij het begraven van "een poldervrouwtje, Trijntje Kok" op de gemeentelijke begraafplaats te Skillaerd, 1904. 1 stuk. 426. Ingekomen verzoeken inzake het reinigen en verder onderhoud van graven door de kerkvoogdij, 1935, 1949, 1957, 1958, 1975. 1 omslag. 427. Ingekomen stuk inzake het bovengronds bijzetten van een urn, 1941. 1 stuk. 428. Formulier ter inning van bijdragen voor het onderhoud van graven, ca. 1950. 1 stuk. 429. Opgave van de oorlogsgravenstichting inzake de te Mantgum geboren J. Visser, 1957. 2 stukken. 430. Circulaire van de kerkvoogdij inzake een herziening van het grafregister van Mantgum, 1961. 1 stuk. 431. Formulier voor het kopen van grafrechten, 1971. Gedrukt. 1 stuk. 432. Bewijzen van vrijwillige bijdragen t.b.v. het grafonderhoud, 1972-1973. 1 omslag. 433. Stukken betreffende de herziene grafrechten, 1975-1976. 1 omslag. 434. Verzoek tot het plaatsen van een steen op het graf van T. Wagenaar, 1983. 2 stukken. 435. Minute van circulaire inzake het elders opbergen van grafstenen tijdens de restauratie van de kerk, 1990. 1 stuk. 436. Verzoek van een begrafenisonderneming tot het meewerken aan het herbegraven te Dronrijp van een in Mantgum begraven persoon (M. Epema). 1997. 3 stukken. 10. Scholen, schoolmeestershuis en onderwijs a. Voorschriften 437. Reglement voor de Bewaar-, Naai- en Breischool te Mantgum en Skillaerd, 1880. Gedrukt. 1 katern. 438. Verzoek van O. Freeke(?) te Sloten tot het mogen inzien van het reglement van de bewaarschool te Mantgum, 1901. 1 stuk. 439. Instructie voor de schoonmaakster der Bewaar- en Handwerkschool te Mantgum, 1909. 2 stukken. 30

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication