31

440. Ingekomen brief van B&W van Baarderadeel inzake het wijzigen van de verordening inzake de benoeming en de werkkring van de dames commissiën voor het toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes, 1910. 1 stuk. b. Personeel 441. Uitnodiging door B&W voor een overleg inzake het aanstellen van een nieuwe onderwijzer te Mantgum, 1860. 1 stuk. 442. Ingekomen kennisgeving van de bestuurderessen van de Bewaar-, Naai- en Handwerkschool inzake de benoeming van hun presidente, secretaresse en een bestuurderes, 1889. 1 stuk. 443. Gemeentelijke bekrachtigingen van de benoeming van leden van de damescommissie van toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes aan de openbare lagere school te Mantgum, 1890, 1900, 1913. 3 stukken. 444. Ingekomen kennisgeving van de commissie van toezicht op het onderwijs aan de Bewaar-, Naai,- en Breischool te Mantgum, inzake de benoeming van mevr. J.K. Boorsma-Boonstra tot lid van de commissie, 1890. 1 stuk. 445. Aanvaarding door mevr. E. Kalma-Postma van de functie als lid van de damescommissie van toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes aan de openbare lagere school te Mantgum, ca. 1906. 1 stuk. 446. Verzoek van mevr. T. Meintema om herhalingsles te mogen geven, 1906. 1 stuk. 447. Opzegging door mevr. A. Velstra-Bosma als lid van de damescommissie van toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes aan de openbare lagere school te Mantgum, 1907. 1 stuk. 448. Ingekomen kennisgeving door de presidente van de damescommissie (M. Nicolaï-Van der Linden) inzake het benoemen van mevr. A v.d. Meer tot hulp in de bewaar- en handwerkschool, 1929. 1 stuk. 449. Verzoek aan de kerkvoogdij door de ontslagen hoofdonderwijzeres van de bewaarschool (mevr. M.M. Mulder) om een half jaar door te betalen salaris, 1934. 1 stuk. c. Opstallen 450. Blauwdruk inzake een verbouwing aan de bewaarschool te Mantgum, z.d. 1 stuk. 451. Offerte voor het vervangen van de "lichtinstallatie" in het schoolmeestershuis, z.d. 1 stuk. 452. Offerte voor het bouwen van de openbare lagere school te Mantgum, met tekening, ca. 1876. 2 stukken. 453. Vergunningen voor de stichting en bouw van de openbare lagere school te Mantgum, 1882. 1 omslag. 454. Offertes voor buitenschilderwerk aan het schoolhuis, 1893, 1923. 2 stukken. 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication