32

455. Taxatiebewijs van het meublement en huisraad, aanwezig in de woning van het hoofd van de Bewaar-, Naai- en Breischool (mevr. T. Meintema), met afschrift, 1896. 2 stukken 456. Minute van door de kerkvoogdij aan het gemeentebestuur van Baarderadeel verzonden brief inzake de voorgenomen bouw van een schoolmeestershuis, 1908. 1 stuk. 457. Offerte voor de bouw van een schoolmeestershuis, 1908. 1 stuk. 458. Ingekomen brief van het Groene Kruis inzake ontsmetting van de bewaarschool, 1911. 1 stuk. 459. Offerte voor een nieuw portaal aan de bewaarschool, 1914. 1 stuk. 460. Begroting inzake het vergroten van de bewaarschool, 1916. 2 stukken. 461. Bevestiging van een overeenkomst door W. Jellesma inzake het door hem te schilderen hekwerk om de bewaarschool, 1918. 1 stuk. 462. Akte van verkoop door de kerkvoogdij aan de gemeente Baarderadeel van de openbare lagere school te Mantgum, 1921. 1 afschrift. 463. Minute van verzoek aan de gemeente inzake de datum van betaalbaarstelling van de koopsom van de openbare lagere school te Mantgum, 1921. 1 stuk. 464. Offerte voor schilderwerkzaamheden aan het huis van het hoofd van de openbare lagere school te Mantgum, 1921. 1 stuk. (Bron: www.jacobklaver.nl) Bewaarschool, begin 20ste eeuw. Het linker gedeelte was school en het rechter gedeelte was schoolhuis. 465. Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van een waterleiding in het schoolmeestershuis, 1932. 1 stuk. 32

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication