33

466. Huurcontract waarbij P. Kiestra de bewaarschoolwoning huurt van de kerkvoogdij, 1936. 1 stuk. 467. Offerte voor het aansluiten van o.a. de bewaarschool op de waterleiding, 1936, 1938. 4 stukken. 468. Offerte voor het maken van een waterplaats bij de bewaarschool, 1937. Met tekening. 1 stuk. 469. Offerte voor het maken van een betonstraat met stoep, alsmede een urinoir bij de bewaarschool(?), ca. 1937. Met tekening. 1 stuk. 470. Offerte voor een stookgelegenheid op het zoldertje van de voormalige bewaarschool, 1944. 1 stuk. 471. Taxatierapport m.b.t. de mogelijke verkoop door de kerkvoogdij van een woonhuis met schoolgebouw (bewaarschool?), 1951. 1 stuk. 472. Schadetaxatierapport en een gemeentelijk schrijven inzake een schoorsteenbrand in het schoolmeestershuis, 1957. 2 stukken. d. Onderwijs 473. Stukken betreffende het organiseren door de kerkvoogdij godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan de basisschool te Mantgum, 1994-1999. 1 omslag. e. Verlotingen 474. Gemeentelijke vergunningen voor een verloting van kledingstukken, 1906, 1913. 2 stukken. 475. Gemeentelijke vergunning voor een verloting van in de handwerkschool voor meisjes te Mantgum vervaardigde goederen, 1914. 1 stuk. 11. Bezittingen met bijzondere bestemming a. Pastoralia 476. Proces verbaal van de vergadering van de hervormde floreenplichtigen van Mantgum inzake de taxatie van de pastorie plaats [waaronder de pastorie-huizinge zie nr. 979] en het voorstel tot scheiding van de gecombineerde administratie van de kerk en armvoogdij, 1827. 2 stukken. 477. Staten van de pastoriegoederen e.a., 1834, 1869, 1872, 1880, 1910, 1944. 1 omslag. 478. Uitleg van het provinciaal kerkbestuur van Friesland aan de kerkvoogdij te Mantgum inzake de aard van de kosterij- en pastoriegoederen, 1912. 1 stuk. 479. Afwijzing door het provinciaal kerkbestuur van Friesland op het verzoek van de kerkvoogdij inzake het mogen verkopen van pastorie-land, 1936. Met overwegingen van de kerkvoogdij. 3 stukken. 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication