34

480. Besluit van het classicaal bestuur van Leeuwarden tot goedkeuring van het door de kerkvoogdij ten dele voor rekening brengen voor de pastoralia van het onderhoud van de boerderij te Skillaerd, 1946. 1 stuk. 481. Begeleidend schrijven bij de door het classicaal bestuur van Leeuwarden (aan de kerkvoogdij) gezonden ligger en gewijzigde inventaris van pastoriegoederen, 1947. 1 stuk. b. Kosterijgoederen Zie ook inventarisnummer 478. 482. Staten van de aan de kosterij behorende goederen e.a., 1828, 1880. 3 stukken. 12. Mantgumer en Skillaerder polder, alsmede het huis Lucht en Veld. a. Personele aangelegenheden Zie ook inventarisnummer 273 483. Instructie voor de molenaar van de Skillaerder polder en bijpolder, z.d. 1 stuk. 484. Arbeidsovereenkomsten met de molenaar van de Skillaerder polder, 1842, 1870, 1880, 1896. 4 stukken. 485. Proces verbaal inzake het benoemen van een gecommitteerde en tot het " daarstellen" van een nieuw poldercontract, 1866. 1 stuk. 486. Verklaringen van benoeming van twee gecommitteerden der ingelanden van de polder van het Skillaerder Leeg en de bij-, of buitenpolder, 1873, 1874. 2 stukken. 487. Aanvaarding van de functie van gecommiteerde van de Skillaerder polder en bijpolder door H. Fokma, ca. 1906. 1 stuk. b. Aanleg, bemaling en onderhoud polders Zie ook inventarisnummer 250. 488. Overeenkomst tot inpoldering van een stuk land te Skillaard, 1826. 1 afschrift. 489. Contract en reglement bij de inpoldering van het Skillaerder Leeg, 1827. 1 afschrift. N.B. Hierin wordt o.a. grond verdeeld en de molen van de kerkvoogdij genoemd. 490. Staten van omslag van de kosten van inpoldering van het Skillaerder Leeg, 1827. 4 stukken. 491. Nadere bepalingen op het contract en reglement bij de inpoldering van het Skillaerder Leeg, 1828. 1 stuk. 492. Akte inzake de aanleg en het onderhoud van een dam tussen Luchtenveld en Tsjeintgum, 1864. 1 afschrift. 34

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication