35

493. Akte inzake de bemaling [door de molen van de N.H. kerk te Mantgum] van de Skillaerder Bijpolder, 1866. 1 afschrift. 494. Concept-akte inzake de bemaling van de Kleine Skillaerder Polder, 1867. 1 stuk. 495. Ingekomen weigering van W. van Tuinen om maalgeld te betalen (aan de kerkvoogdij te Mantgum) inzake het bemalen van een gedeelte van de Jorwerder terp, 1886. 1 stuk. 496. Akte waarbij [ten gunste van de kerkvoogdij, als beheerder van de Skillaerder polder] afstand wordt gedaan van een polderdam, 1894. 1 afschrift. Detail uit een oude Schotanus atlas. Het gespikkelde gedeelte zou minimaal duiden op zeer drassige grond. 497. Gemeentelijke vergunning voor het leggen van een dam, 1902. 1 stuk. 498. Overzichtje inzake de opmeting van land, behorende bij de [Mantgumer] polder, 1904. 1 stuk. 499. Koopakte [door de kerkvoogdij] van een "stukje grond" te Luchtenveld, 1911. 1 afschrift. 500. Herinnering door het kerkbestuur van Jorwerd inzake het onderhoud van de dam bij Luchtenveld, 1913. 1 stuk. 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication