36

(Bron: Mevr. T. Postma) Oude situatie huis Lucht en Veld vanuit de Lucht. c. Molen en huis Lucht en Veld 501. Offerte voor het bouwen van een doorreed (stal) bij de herberg te Luchtenveld, z.d. 1 stuk. 502. Bestek en voorwaarden inzake het bouwen van een poldermolen in het “Schillaarder Laagland onder Mantgum”, 1827. 1 omslag 503. Bestek en voorwaarden ter vervanging van de (in oktober 1828) afgebrande poldermolen in het “Schillaarder Laagland onder Mantgum”, 1828. 1 omslag. 504. Offerte voor de verbouwing van het huis Lucht en Veld, 1866. 1 stuk. 505. Huurcontracten inzake de aan de kerk toebehorende herberg, stal en grond te Luchtenveld. 1871-1918. 1 omslag. 506. Opzegging van huur aan de kastelein van het huis Lucht en Veld, met staat van verkochte roerende goederen ter vereffening van de huurschuld, 1880, 1881. 2 stukken. 507. Voorwaarden inzake de huur van de aan de kerk toebehorende herberg met landen en poldermolen te Luchtenveld, 1886. 1 stuk. 508. Taxatie inzake de door de kerkvoogdij over te nemen hooiberg en koehuis te Luchtenveld. Met bewijs van ontvangst van de aankoopsom, 1886. 1 stuk. 509. Verslag van een vergadering van de kerkvoogdij inzake de verhuur van het huis Lucht en Veld, 1914. Met reacties van de huurder. 3 stukken. 510. Verzoek aan de kerkvoogdij tot tegemoetkoming in de kosten inzake uitgevoerde werkzaamheden aan het huis Lucht en Veld, 1915. 1 stuk. 36

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication