37

511. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een stenen koestalling bij huis Lucht en Veld, 1915. 1 afschrift. 512. Begroting inzake het bouwen van een nieuwe koestal bij het huis Lucht en Veld, 1916. 4 stukken. 513. Aanvaarding van de huursom door de huurder de aan de kerk toebehorende herberg, stal en grond te Luchtenveld, 1916. Met verzoek om meer land. 1 stuk. 514. Proces verbaal van (openbare) verkoop [door het bestuur van de Polder van Mantgum aan een derde] van een stuk grond (de molenpolle) met de af te breken poldermolen, bezwaard met erfdienstbaarheden t.b.v. van de kerkvoogdij, 1921. 1 afschrift. 515. Koopakte waarbij de kerkvoogdij de molenpôle terug koopt, 1925. 1 afschrift. (Bron: Mevr. T. Postma) Huis Lucht en Veld. Links op de rechter foto de nieuwe doorreed (inventarisnummer 501). (Bron: Mevr. T. Postma) 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication