38

13. Mantgum, Skillaerd e.o. a. Personele aangelegenheden 516. Instructie voor de dorpsstraatreiniger te Mantgum, 1906. 1 stuk. 517. Instructie voor de warmhuishouder te Mantgum, 1908. 1 stuk. 518. Aanstelling en instructie voor de lantaarnopsteker, 1908. 1 stuk. 519. Instructie voor lantaarnopstekers, 1914. 1 stuk. b. Gemeentehuis 520. Afwijzing door B&W van Baarderadeel inzake het verzoek tot vestiging van het gemeentehuis te Mantgum, 1889. 1 stuk. (bron: www.jacobklaver.nl) Het oude gemeentehuis te Mantgum uit 1908. Omdat het slecht was gebouwd, werd in 1938 al besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. 521. Ingekomen stukken van B&W van Baarderadeel inzake het nieuw te bouwen gemeentehuis, 1907. 1 omslag. 522. Overeenkomst met de gemeente Baarderadeel, waarbij de kerkvoogdij tegemoet komt in de kosten van het nieuw te bouwen gemeentehuis, de kosten van de openbare lagere school te Mantgum, het lager onderwijs, de kosten van telegrambestelling, alsmede de zorg toezegt voor de verzameling van faecaliën en de straatverlichting, 1908. 1 afschrift. 523. Akte waarbij de kerk het bouwterrein voor het nieuwe gemeentehuis schenkt aan de gemeente en eveneens twee bouwterreinen verkoopt aan derden, 1908. 1 afschrift. 38

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication