39

524. Bestek en voorwaarden voor de bouw van een gemeentehuis te Mantgum, 1908. Gedrukt. 1 deel. 525. Bouwtekeningen voor een gemeentehuis te Mantgum, 1908. 2 stukken. 526. Ingekomen verzoek van B&W van Baarderadeel tot een bijdrage in de kosten van een ijzeren hek bij het plantsoen tegenover het gemeentehuis, 1909. 1 stuk. c. Waterwegen, wegen en paden 527. Aanschrijving van de grietenij inzake het onderhoud door de kerkvoogdij van een stenen pad, 1840. 1 stuk. 528. Gemeentelijke kennisgeving inzake de aanleg van een nieuwe weg te Mantgum en de rol van de kerkvoogdij daarbij, 1860. 1 stuk. 529. Gemeentelijke vergunning voor de aanleg van een dam, 1862. 1 stuk. 530. Offerte voor het verbreden van de puinweg, 1866. 1 stuk. 531. Gemeentelijke subsidietoezegging voor de straatverlichting te Mantgum, 1884. 1 stuk. 532. Gemeentelijke vergunning voor het slaan van een strijkdam in de sloot aan de rijweg van Mantgum naar Tjeintgum, 1893. 1 stuk. 533. Gemeentelijke vergunning voor het maken van een loopbrugje van een boerderij naar de Tjeintgumer rijweg, 1895. 1 stuk. 534. Stukken betreffende het voornemen tot aanleg van een sintelweg, 1915. 3 stukken. 535. Stukken betreffende verbeteringen aan de Skillaerderweg, 1915, 1934-1937. 1 omslag. 536. Verzoek van E. van der Laan aan de kerkvoogdij tot plaatsing van 3 straatlantaarns aan de Skillaerderweg, 1915. 1 stuk 537. Gemeentelijke beschikking inzake een jaarlijkse subsidie aan de kerkvoogdij voor de kosten van de straatverlichting in Mantgum, 1921. 1 stuk. 538. Ingekomen verzoek van de gemeente om mee te betalen aan de vernieuwing en verharding van de opslagplaats en de walbeschoeiing aan de Mantgumervaart, 1922. 1 stuk. 539. Gemeentelijke kennisgevingen inzake de huurprijs (voor de kerkvoogdij) van een electrische straatlantaarn in relatie tot de huurprijs van huisinstallaties, 1922. 2 stukken. 540. Besluit van de gemeente om de exploitatie van straatlantaarns over te nemen, 1926. 1 stuk. 541. Toestemming van de kerkvoogdij inzake het verleggen van de weg tussen de terp [van Mantgum] en Skillaerd, 1928. 1 stuk. 542. Stukken betreffende het onderhoud van een stuk rijweg, (1911) 1932, 1934. 1 omslag. 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication