40

543. Toezegging van de gemeente dat de kerk o.a. het grasgewas uit een verbrede berm krijgt, 1933. 1 stuk. 544. Stukken betreffende de verbetering van een (kerkelijk) binnenpad, 1935. 1 omslag. 545. Stukken betreffende de verkoop van grond (door de kerkvoogdij) t.b.v. de verbetering aan de weg Winsum-Baard-Mantgum-Hogeweg, 1949-1956. 1 omslag. 546. Minute van verzoek aan de gemeente Baarderadeel inzake het door de gemeente (te) verbeteren wegonderhoud, 1954. 1 stuk. d. Spoorweg Zie ook inventarisnummer 566. 547. Verklaring van verkoop van grond door de kerkvoogdij t.b.v. de bouw van het stationskoffiehuis te Mantgum, 1884. 1 stuk. 548. Stukken betreffende de overeenkomst tussen de kerkvoogdij en de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij de kerkvoogdij een gedeelte grindbaan afstaat en van het rijk het beheer en onderhoud van de overweg krijgt. (1880) 1886-1888. 1 omslag. 549. Gemeentelijke vergunning tot het plaatsen onderhouden en bedienen van twee of drie lantaarnpalen aan de parallelweg bij het station te Mantgum, 1891. 1 stuk. N.B. Materieel slechte staat (ongedierte). 550. Ingekomen verzoek van de Hollandse IJzeren Spoorweg-Maatschappij tot het beter onderhouden van enkele landhekken, 1892. 1 stuk. 551. Stukken betreffende de aankoop [door de kerkvoogdij] van een perceeltje “spoorweg overhoek” onder Oosterwierum 1893. 4 stukken. (Bron: www.stationsweb.nl) Het voormalig stationsgebouw in 1960. 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication