4

44. Begeleidend schrijven van het classicaal bestuur van Leeuwarden bij de aan de beroepene op te sturen goedgekeurde beroepsbrief, 1931. 1 stuk. 45. Authorisatie door de classicale vergadering van Leeuwarden tot het beroepen van een predikant, 1958. 1 stuk. 46. Verlening van approbatie door de classicale vergadering van Leeuwarden van de hen toegezonden bescheiden inzake K.G. de Noord, 1958. 1 stuk b. Geschillencommissie 47. Aanvaarding door de burgemeester van benoeming tot arbiter, 1915. 1 stuk. 48. Aanvaarding door J.J. Hornstra van benoeming tot arbiter, 1915. 1 stuk. N.B. In beide gevallen wordt geen geschil genoemd. c. Scholen 49. Correspondentie met de gemeente Baarderadeel inzake de bezoldiging van de hoofdonderwijzer te Mantgum, 1878. 3 stukken. 50. Aanvaarding door mevr. A. Siebenga van de benoeming tot helpster aan de bewaarschool, 1916. 1 stuk. d. Mantgumer en Skillaerder polder 51. Verklaring van benoeming van [ge]commiteerden der Noorderleegs Polder onder Mantgum en Jorwerd, 1859. 1 stuk. 52. Opzegging door A. de Vries als gecommitteerde van de Mantgumer en Skillaerder polder, 1916. 1 stuk. 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication