5

2. Registratie van doop, lidmaatschap en huwelijksinzegening Contraboeken hadden als voornaamste doel het veiligstellen van informatie in geval van bijvoorbeeld calamiteiten zoals brand. De contraboeken werden apart van de rest van de administratie bewaard. a. Algemeen 53. Bewijs van ontvangst door de bode van de mairie inzake de originele en contra doop en trouwboeken, 1812. 1 stuk. Inventarisnummer 53. Het bij de plaatselijke mairie inleveren van deze kerkelijke registers vormde het begin van de Burgerlijke Stand. De destijds door de N.H. gemeente Mantgum ingeleverde boeken bevinden zich nu bij Tresoar te Leeuwarden b. Doop 54-55. Doopboeken (aanvankelijk Mantgum), 1772-2001. 2 delen 54. 1772-1885 (1886). 55. 1886-2001. 56. “Contra-doopboek (no. 2) van Mantgum en Schillaard”, 1859-2001. 1 deel. c. Lidmaatschap 57. Overzicht van lidmaten, z.d. 1 stuk. 58. Register van aantekeningen inzake potentiële lidmaten te Mantgum, z.d. 1 katern. 59. Lidmaatboek, 1772-1998. 1 deel. 60. Register van aantekeningen inzake lidmaten te Mantgum, 1772-1998 (2001). 1 deel. 61. Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1889, 1940-1941, 1957-1964, 1992. 1 omslag. 62. Opzeggingen van lidmaatschap, 1933, 1934, 1941, 1990. 1 omslag. 63. Register van lidmaten, 1950 (oktober)-1986. 1 deel. 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication