6

64. Kerkelijke attestaties, 1958-1959. 4 stukken. N.B. Inclusief overzichten van lidmaten die bij de vergaderingen van lidmaten zijn genoemd d. Huwelijksinzegening 65. Register van aantekeningen inzake trouwplechtigheden te Mantgum en Skillaerd, 17721996 (2001). 1 deel. 66. Contra trouwboek, 1921-2001. 1 katern. 3. Pastoraal werk 67. Besluit (in hoger beroep) van het provinciaal kerkbestuur van Friesland inzake een door de N.H kerk van Mantgum verlangde afschrijving om twee woningen te stichten, 1910. Met begeleidend schrijven. 2 stukken. 68. Overzicht van "nieuwjaarfooyen" aan werklieden boven 60 jaar, 1916. 1 stuk. 4. Verkiezingen voor het kiescollege 69. Verklaring van het classicaal bestuur van Leeuwarden omtrent het plaatsen van personen op de kieslijst, 1930. 1 stuk. 5. Diversen 70. "Mores", z.d. 1 katern. N.B. Hierin zijn aantekeningen gemaakt t.b.v. de taakuitvoering van de dominee. 71. Toewijzing van broodbonnen voor vier ons brood t.b.v. het avondmaal, 1941. 1 stuk. 72. Toelichting door R. Jansma op het door hem verwijderen van een hek, 1941. 2 stukken. III. Documentatie 73. "De vrouw in het ambt", Dr. H. Schroten en Ds. H. Goedhart, z.d. 74. "Evangelisatiën in en in verband met de Nederlandse Hervormde Kerk" (excerpt), Hervormde Raad voor de Inwendige Zending, 1944. 75. "De dienst der Ned. Herv. Kerk", Commissie voor Kerkelijk overleg, 1944. 76. "De kerk en de morele ontaarding in ons volk", algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk, ca. 1945. 77. "Kinderen van één vader", N.V.V.Z., 1951. 78. "Provinciaal kerkewerk Friesland", Provinciale Kerkvergadering van Friesland, 1958. 79. "Voorstellen tot revisie van de gezangenbundel", generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1959. 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication