7

80. "Hervormd Friesland, een studie over achtergronden en plaats van de hervormde gemeenten in de kerkprovincie Friesland", Provinciale Kerkvergadering van Friesland, 1959. 81. "Deelname aan het avondmaal", overwegingen van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk ten aanzien van de avondmaalsmijding, 1960. 82. "Pastoraal advies inzake de heilige doop, generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1960. 83. "150 Psalmen, proeve van een nieuwe berijming", de interkerkelijke stichting voor de psalmberijming, 1961. 84. "Open en oecumenisch avondmaal", rapport van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1962. 85. "Het vraagstuk van de kernwapenen", generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1962. 86. "Wegwijzer", de generale financiële raad, 1964. 87. "Richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semikerkelijke archieven", Commissie tot registratie van de protestantse kerkelijke en semikerkelijke archieven, 1986. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication