8

Archief van de diakonie A. Organisatie 88. Algemeen reglement der commissie van samenwerking voor bijzondere noden in de gemeente Baarderadeel, 1937. 1 stuk. B. Taken 1. Stukken betreffende armenzorg 89. Kopievragenlijsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken t.b.v. de gemeente Baarderadeel inzake weldadigheid, 1937-1939, 1941. omslag. 2. Financiële administratie Bij Tresoar berusten de doop- en trouwboeken van voor 1812. Bij deze boeken zijn afrekeningen door de diakonie, 1663 – 1827 opgenomen, alsmede een lijst van diakoniegoederen. 90. “Aantekeningen” van de diakonie te Mantgum, 1829-1893. 1 deel. N.B. Het betreft hier met name de rekening en verantwoording van de diakonie. 91-92. Rekeningboeken, 1851-1940. 2 delen. 91. 1851-1885. 92. 1886-1940. 93. Notariële in kennis stelling van een legaat, met verzoek tot aanvaarding van het legaat, 1935. 2 stukken. 94. Rekeningen van de diakonie Mantgum en Skillaerd, 1993, 1994. 2 stukken. 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication