9

Archief van de kerkvoogdij I. Stukken van algemene aard 1. Resoluties, notulen 95-98. Notulen, 1896-1983. 4 delen. 95. 1896-1910 (april). 1 deel. 96. 1910-1930 (januari). 1 deel. 97. 1930-1948 (oktober). 1 deel. 98. 1949-1983 (februari). 1 deel. 2. Ingekomen en uitgaande stukken Bijlagen bij de begrotingen en rekeningen vervullen grotendeels de functie van de rubriek ingekomen stukken. Hoewel de stukken in beginsel zijn bewaard met het oog op financiële relevantie, bieden zij nu een veel breder beeld van de betrokkenheid van de kerkvoogdij bij de gebeurtenissen in en rondom Mantgum. 99-100. Registers van uitgaande stukken, 1839-1922. 2 delen. 99. 1839-1839 (oktober). 100. 1882-1922 (januari). 101. Minute van uitgaande brief aan dhr. P. Oudshoorn inzake het nemen van een aandeel in de stichting van een nazorg kolonie voor mannelijke t.b.c.-lijders, met ingekomen rekening van het Groene Kruis, 1925, 1927. 2 stukken. 102. Stukken betreffende de inscharing van vee, 1959. 3 stukken. 103. Stukken betreffende een adhesiebetuiging aan de classis Harderwijk inzake het samengaan met de Gereformeerde Kerken, 1985. 1 omslag. 3. Oude archiefinventarissen 104. Overzichten van archiefbescheiden, z.d. 1 omslag. 105. Inventaris van alle boeken en documenten, 1900. 1 stuk. 106. Uitleg inzake en verwijzing naar eerdere inventarisatie, 1975. 1 stuk. 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication