43

h. PTT 566. Dankbetuiging door B&W van Baarderadeel voor de (door de kerkvoogdij) toegezegde retributie inzake de besteldienst van bij het station te Mantgum aangekomen telegrammen, 1885. 1 stuk. 567. Huurcontrakten inzake de verhuur van het aan de kerk toebehorende postkantoor en grond aan Jacob Klaver, 1902-1918. 5 stukken. 568. Minute van het door de kerkvoogdij aan de gemeenteraad van Baarderadeel verzonden verzoek om pogingen te willen aanwenden tot het vestigen van een hulp-telegraaf- en telefoonkwartier, met aantekeningen van interne overwegingen, 1912. 1 stuk. 569. Herinnering van de gemeente inzake de door de kerkvoogdij jaarlijks te betalen kosten inzake het hulp-telegraaf- en telefoonkwartier te Mantgum, 1915. 1 stuk. 570. Verzoek van de Rijkstelegraaf tot mogen het verplaatsen van palen met telefoonleidingen naar aan de kerk toebehorende grond, 1916. 1 stuk. 571. Verzoek van de PTT om wensen van de kerkvoogdij bij het aanleggen van lokale telefoonkabels, 1952. Met minute van antwoord. 1 stuk. 572. Minute van toestemming aan de PTT voor het leggen van telefoonkabels door kerkelijke landerijen, 1956. Met tekening. 3 stukken. 573. Stukken betreffende het leggen van nieuwe PTT-kabels in Mantgum, 1982. Met tekening. 1 omslag. i. Terpafgraving 574. Akte waarbij de kerkvoogdij grond verhuurt t.b.v. afgraving daarvan, 1895. 1 afschrift. 575. Ingekomen kostenraming door de gemeentearchitect (A. Zondervan) inzake het gedeeltelijk afgraven van de terp van Mantgum, 1922. 1 stuk. 576. Gemeentelijke kennisgeving inzake bijdragen in de kosten voor het gedeeltelijk afgraven van de terp van Mantgum, 1922. 1 stuk. 577. Ingekomen bezwaar van De Friesche Bouwkring inzake het voorgenomen besluit tot afgraving van de terp van Mantgum, 1922. 2 stukken. j. Faecaliënveld en riolering Zie ook inventarisnummer 522. 578. Gemeentelijke subsidieverleningen voor het verzamelen van faecaliën enz., 1901-1905, 1916, 1921. 1 omslag. 579. Gemeentelijke vergunningen tot het gebruiken van een stuk land als bergplaats van faecaliën enz., 1875, 1901. 2 stukken. 580. Offerte voor het bouwen van een praam [t.b.v. het ophalen van faecaliën?], 1900. 1 stuk. 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication