44

581. Gemeentelijke vergunning tot het uitbaggeren van de dorpsvaart te Mantgum t.b.v. het ophalen en bergen van faecaliën, 1901. 1 stuk. 582. Overeenkomst waarbij de gemeente de faecaliën verzamelplaats, met tonnenhuisje en verdere toebehoren in erfpacht neemt van de kerk, 1926. 2 afschriften. 583. Minute van verzoek aan enkele belanghebbenden om te komen tot een gemeenschappelijke aanleg van een ondergronds riool, 1941. 1 stuk. 584. Toestemming van het Provinciaal College van Toezicht tot de verkoop van een strook grond t.b.v. riolering, 1976. 3 stukken. k. Diversen 585. Uitleg bij het groot-volkerenspel, z.d. 1 stuk. 586. Stukken betreffende de verkoop door de kerkvoogdij van bomen, kaphout en afbraakgoederen, 1862, 1863, 1866, 1867, 1955. 1 omslag. 587. Verzoek van B&W van Baarderadeel om aan te geven in hoeverre de kerkvoogdijen van Baarderadeel bereid zijn de kosten te betalen van de hoofdelijke dorpsomslag, 1873. 1 stuk. 588. Gemeentelijke kennisgeving inzake de voorgenomen vestiging van een slagerij (L. Kooistra) te Mantgum, 1902. 1 stuk. 589. Verzoek van J. Hommes te Bolsward (aan de kerkvoogdij) tot het mogen huren van de feesttent, 1903. 1 stuk. 590. Gemeentelijke kennisgeving inzake een door de gemeente in te richten opslagplaats te Mantgum, 1922. 1 stuk. 591. Gemeentelijke kennisgeving inzake het ter inzage liggen van het verzoek van de bakker (G. Kiestra) tot het mogen plaatsen van een electro-motor, 1922. 1 stuk. 592. Verzoek van B&W van Baarderadeel tot financiële bijdrage (door de kerkvoogdij) aan een film over de gemeente Baarderadeel, 1950-1951. 5 stukken. 593. Minute van uitgaande brief aan B&W van Baarderadeel inzake achterstallig onderhoud door de gemeente aan verschillende stukken land, 1954. 1 stuk 594. Gemeentelijke kennisgeving inzake het plaatsen van een ondergrondse opslagplaats voor tractor-petroleum (bij J. Oostra), 1957. 1 stuk. 14. Samenwerking 595. Stukken betreffende de betrokkenheid bij de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland, 1956-1971. 1 pak. 596. Stukken betreffende de combinatie met Deersum en Huins-Lions, 1965-1976. 1 omslag. 597. Stukken betreffende de samenwerking Westenwind-Mantgum c.a. inzake jeugd- en bejaardenzorg, 1972. 1 omslag. 44

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication