50

953. 1954. 954. 1955. 955. 1956. 956. 1957. 957. 1958. 958. 1959. 959. 1960. 960. 1961. 961. 1962. -962. 1974. 963. 1975. -964. 1978. 965. 1979. 966. 1980. -967. 1986. -968. 1992. -969. 1994. 970. 1995. 971. Verbalen van het provinciaal college van toezicht over de kerkelijke administratie bij de hervormden in Friesland, 1840, 1841, 1852, 1853, 1855, 1862, 1867, 1869. 1 omslag. 972. Akkoordverklaring van de rekening door de commissie belast met het nazien der rekening van ontvangsten en uitgaven (rekeningcontrole commissie), 1934, 1990, 1993, 1994. 4 stukken. 973. Akkoordverklaring van de rekening over 1939 door het verificatiebureau voor kerkelijke administraties, 1940. 1 stuk. 974. Aankondigingen van registervisitatie door de provinciale kerkvoogdij commissie in de provincie Friesland (Met akkoordverklaringen van de rekeningen over 1993, 1994 en 1995), 1990, 1994, 1997. 1 omslag. b. Boekhouding 975. Staten van af- en overschrijving, 1877, 1882, 1885, 1890. 4 stukken. 976-983. Journalen, 1988-1995. 8 omslagen. 976. 1988. 977. 1989. 978. 1990. 979. 1991. 980. 1992. 981. 1993. 982. 1994. 983. 1995. 984-989. Kasboeken, 1935-1964, 1982-1989. 6 delen. 984. 1935-1942. 985. 1943-1949. 986. 1950-1964(feb.). -987. 1982(apr.). 988. 1982(mei)-1987(aug.). 989. 1987(sept.)-1989(mei). 50

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication