51

990-1003 Grootboeken, 1935-1942, 1988-1995, 1997-2000, 2002. 1 deel, 13 omslagen. 990. 1935-1942. (1 deel) -998. 1995. -991. 1988. 992. 1989. 993. 1990. 994. 1991. 995. 1992. 996. 1993. 997. 1994. 999. 1997. 1000. 1998. 1001. 1999. 1002. 2000. -1003. 2002. 1004. Accountantsverklaringen inzake de kasgeldcontrole, 1955-1956. 2 stukken. c. Rente 1005. Bewijzen van voldoening aan de wet op het nieuwe grootboek der werkelijke schuld, 1815. 2 stukken. 1006. Extract inzake het jaar 1815 uit het grootboek der nationale werkelijke rentegevende schuld, 1847. 1 stuk. 1007. Stukken betreffende de afkoop van eeuwige rente, z.d. 1876 en 1877. 1 omslag. N.B. Zie ook inventarisnummer 396. 1008. (Minuten van) uitgaande verzoeken tot voldoening aan de eeuwige rente over de jaren 1972-1975, 1973 en 1975. 3 stukken 2. Deeladministraties a. Begraafplaatsen 1009. Begroting inzake de begraafplaatsen, 1956. 1 stuk. 1010. Kasboek, 1933(?)-1964. 1 deel 1011. Financiële bescheiden betreffende het onderhoud van de graven, 1961, 1963, 1964. 1 omslag. 1012. Bankafschriften, 1982-1983, 1987-1988, 1996-1999. 1 pak. b. Pastoralia Zie ook begrotingen en rekeningen van de kerkvoogdij. 1013-1016. Rekeningen en overzichten van ontvangsten en uitgaven, 1887-1982. 4 stukken. 1013. 1887. 1014. 1972-1973. 1015. 1963-1971. 1016. 1982. 1017. Stukken betreffende de staat van baten en lasten over 1899 en de berekening van verdeling van voordelen tussen de ring Wirdum en de kerkvoogdij Mantgum c.a., ontstaan na het overlijden van Ds. J.J. Keizer, 1899-1900. 1 omslag. 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication