52

1018. Stukken betreffende goedkeuring van rekeningen door het classicaal bestuur van Leeuwarden, 1948-1950. 1 omslag. 1019. Stukken betreffende goedkeuring van rekeningen door de kerkvoogdijkamer van het Provinciaal College van Toezicht der Nederlandse Hervormde kerk in Friesland, 1952, 1961, 1963, 1970, 1972-1976, 1981, 1984-1986, 1988-1989. 1 omslag. 1020. Journaal inzake pastoralia, 1947-1961. 1deel. 1021. Kasboek inzake pastoralia, 1943-1963. 1 pak. c. Pastorie, vicarie en patroonsopkomsten: 1022. Rekeningen, 1583-1588. 1 katern. Afschrift d.d. 19 oktober 1860. N.B. Het betreft hier een uitreksel uit het Kerke- en Beneficiaal Rekeningboek van enige dorpen in Baarderadeel, lopende van 1583 tot 1588. d. Onderhoudsfonds pastorie 1023. Overzicht van het onderhoudsfonds pastorie, 1993. 1 stuk. 1024. Bankafschriften, 1996-1999(april). 1 omslag. e. Overige 1025. Financiële bescheiden van de Commissie Kerkepad, 1991, 1996. 1 omslag. N.B. Het betreft hier activiteiten in het kader van het N.C.R.V. televisie-programma Kerkepad. 3. Hulpbescheiden Belastingen Zie ook inventarisnummers 124, 143 en 1115 1026. Blanco formulieren voor het innen van hoofdelijke omslag en bijdragen voor de generale kas, z.d. 3 stukken 1027. Extrakten uit floreencohieren (van het dorp Mantgum), 1853, 1862, 1868, 1875, 1878. 1 omslag. 1028. (Ingekomen) kennisgevingen van grondbelasting (met overzicht van kadastrale eigendommen), 1896, 1939. 2 stukken. 1029. (Ingekomen) kennisgevingen inzake de herziene belastingen op gebouwde eigendommen, 1901. 1 omslag. 52

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication