53

1030-1060. Registers van kerkelijke hoofdelijke omslag/kerkenlasten,1933-1962, 1969. 30 katerns en 2 stukken. 1030. 1933. 1031. 1934. 1032. 1935. 1033. 1936. 1034. 1937. 1035. 1938. 1036. 1939. 1037. 1940. 1038. 1941. 1039. 1942. 1040. 1943. 1041. 1944. 1042. 1945. 1043. 1946. 1044. 1947. 1045. 1948. 1046. 1949. 1047. 1950. 1048. 1951. 1049. 1952. 1050. 1953. 1051. 1954. 1052. 1955. 1053. 1956. 1054. 1957. 1055. 1958. 1056. 1959. 1057. 1960. 1058. 1961. 1059. 1962. -1060. 1969. 2 stukken 1061. Aantekeningen inzake de belasting van de dode hand, 1939. 1 omslag. 1062. Stukken betreffende het betalen van loonbelasting, 1980, 1982-1988. 1 omslag. 1063. Gemeentelijke kennisgevingen inzake grondbelasting, 1873-1875, 1884, 1888, 1911, 1913. 1 omslag. 1064. Specificatiestaat behorende bij het aanslagbiljet onroerend-goedbelastingen, 1981. 1 stuk. 1065. Gemeentelijke kennisgevingen inzake baatbelasting, 1982, 1983. 1 omslag. IV. Gedeponeerde archieven a. Restauratiecommissie, 1978-1998 Zie ook inventarisnummer 348. 1066. Stukken betreffende restauratie van de kerk en toren te Mantgum, alsmede het hekwerk rond het kerkhof en het plaatsen van een nieuwe klokkenluidinstallatie, 1978-1985, 1989-1992. Met begrotingen en eindverantwoording, toelichtingen op bestek en met tekeningen. 1 omslag. 1067. Stukken betreffende vergaderingen van de restauratie-/bouwcommissie(s), 1987,1988, 1990-1992. 1 omslag. 1068. Stukken betreffende de ophef binnen de restauratiecommissie inzake haar rol t.o.v. de kerkvoogdij, 1988-1989. 1 omslag. 1069. Concept statuten en reglement van de restauratiecommissie, 1988. 2 stukken. 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication