54

Financiële stukken 1070. Stukken betreffende restauratie- en onderhoudssubsidies t.b.v. werkzaamheden aan de kerk te Mantgum en de toren te Skillaerd, 1989-1993 (1995). 1 omslag. 1071. Begroting van de restauratiecommissie, 1990. 1 stuk. - Stukken betreffende de torenrestauratie 1072. Ingekomen facturen, 1983, 1987. 1 omslag. 1073. Bankafschriften, 1982. 1 omslag. - Stukken betreffende de kerkrestauratie 1074. Bankafschriften, 1985-1986, 1988. 1 omslag. 1075. Stukken betreffende de financiële afwikkeling (BROM) van restauratie enonderhoudswerkzaamheden aan de pastorie, de kerk en het orgel te Mantgum en aan de toren te Skillaerd, 1994-1998. 1 omslag. 1076. Toestemming van Provinciale Kerkvoogdij Commissie in Friesland voor de uitvoering van het “verbeteringsplan Schillaard”, 1996. 1 stuk. - Stukken betreffende de restauratie van het hekwerk 1077. Bankafschriften, 1996-1997 1078. Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het herstel van de kerkhofmuren, het hekwerk en van een voetpadvoorziening rond de kerk te Mantgum, 1996-1999. 1 omslag. N.B. Bevat ook overige punten van de onderhouds- en investeringsbegroting. 1079. Toestemming van Provinciale Kerkvoogdij Commissie in Friesland voor herstel van het hekwerk en van een voetpadvoorziening rond de kerk te Mantgum, 1996. 1 stuk. b. Archief van de leesbibliotheek kerkvoogdij Mantgum c.a., 1934-1954 1080. Overzicht van leesboeken, z.d. 1 stuk. 1081-1082. Kasboeken, annex register van uitlening, 1934-1954. 2 katerns 1081. 1934-1947 (juni). 1082. 1947 (juni)-1954. c. (Secretariaats-)Archief van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Friesland, 1964-1971 1083. Minutes van uitgaande stukken, 1964-1969. 1 omslag 1084. Notulen, 1961-1971. 1 omslag. 54

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication