1

Nummer 3 / juni 2020 3 Nieuwsbrief Wijken en dorpen Buurt-, wijk- en dorpshuizen mogen weer open Halverwege maart moesten de buurt-, wijk- en dorpshuizen hun deuren sluiten ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus. Hiermee verloren veel bewoners hun vaste ontmoetingsplek en konden activiteiten niet doorgaan. Besturen en vrijwilligers hadden allerlei vragen zoals “wat voor consequenties heeft het financieel?”, “Hoe kunnen we bewoners toch nog iets bieden?” Zowel de besturen als de gemeente en ondersteunende organisaties als Doarpswurk en het SBO zijn hier mee aan de slag zijn gegaan. Doarpswurk organiseerde digitale bijeenkomsten waar veel animo voor bleek te zijn. Besturen konden daar hun vragen stellen, zorgen uitspreken, maar elkaar ook tips geven. Ook heeft Doarpswurk een rapport opgesteld op basis van een gehouden enquête onder de buurt-, wijken dorpshuizen in heel Friesland, waarin de gevolgen van de Coronacrisis voor de buurt-, wijk- en dorpshuizen verwoord zijn. Dit rapport kunt u vinden op de website van Doarpswurk. In goede navolging van Doarpswurk organiseerde de gemeente ook een tweetal digitale bijeenkomsten, die voor zowel de besturen als de gemeente veel informatie opleverden. 1 Vanaf 1 juni mogen de buurt-, wijk- en dorpshuizen weer open. Zij het onder bepaalde voorwaarden zoals maximaal 30 bezoekers per gebouw en 1,5 meter afstand houden. Een aantal besturen is voortvarend en succesvol weer van start gegaan, wat door bewoners erg gewaardeerd wordt. Vanaf 1 juli zullen de maatregelen (hopen wij) weer wat versoepeld worden. Zoals het nu staat, zijn dan 100 bezoekers per gebouw toegestaan. De 1,5 meter afstand zal blijven gelden. Wij hopen natuurlijk dat de positieve trend zich voortzet en dat u uw buurt-, wijk- of dorpshuis in elk geval in het nieuwe seizoen weer openstelt voor bewoners. Dat wordt misschien anders dan gebruikelijk, maar ook dan zijn er vast mogelijkheden om dit te realiseren. Begin september zal de gemeente nogmaals een digitale bijeenkomst organiseren om van u te horen hoe het gaat, waar u tegenaan loopt, etc. Op 12 juni heeft het kabinet besloten om buurt-, wijk- en dorpshuizen toe te laten tot de TOGS regeling. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) raadplegen op www.rvo.nl/subsidieen-financieringswijzer/togs. Wij wensen alle besturen een mooie zomer toe en veel succes bij het (her)openen van uw buurt-, wijk- of dorpshuis. Mocht u vragen hebben kunt u deze uiteraard kwijt bij uw wijk- of dorpenmanager. Gemeente Leeuwarden / nieuwsbrief 3: Wijken en dorpen / juni 2020

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication