0

Informatiebulletin 2021-2022 Wedstrijdzwemmen Zwembad Almere Poort Zwembad De Biezem Laren 1

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................. 2 VOORWOORD ..................................................................................................................................... 3 ONZE DOELSTELLINGEN ....................................................................................................................... 3 TRAINEN ............................................................................................................................................... 4 TRAININGEN ........................................................................................................................................ 4 ZWEMSLAGEN ..................................................................................................................................... 4 TRAININGSTIJDEN ................................................................................................................................ 6 TRAININGSGROEPEN ........................................................................................................................... 7 TRAINERS ............................................................................................................................................. 7 TRAININGSREGELS ............................................................................................................................... 8 SPORTEN EN GRIEP .............................................................................................................................. 9 BLESSUREVRIJ SPORTEN .................................................................................................................... 10 CLUBKLEDING .................................................................................................................................. 10 TRAININGSMATERIALEN ............................................................................................................... 11 WEDSTRIJDEN .................................................................................................................................. 12 WEDSTRIJDKALENDER ....................................................................................................................... 13 SOORTEN WEDSTRIJDEN ................................................................................................................... 13 LEEFTIJDSINDELINGEN SEIZOEN 2021/2022 ..................................................................................... 15 WAT NEEM JE MEE NAAR EEN WEDSTRIJD ....................................................................................... 15 DE WEDSTRIJD ................................................................................................................................... 16 HOE ZIT EEN WEDSTRIJD IN ELKAAR ................................................................................................. 16 DISKWALIFICATIECODES .................................................................................................................... 17 ZWEMTIJDEN – PERSOONLIJKE RECORDS – CLUB- en LEEFTIJDSRECORDS ...................................... 17 ORGANISATIE RONDOM EEN WEDSTRIJD ......................................................................................... 17 DOPING .............................................................................................................................................. 19 STARTGELD DEPOT ............................................................................................................................ 20 ORGANISATIESTRUCTUUR .......................................................................................................... 21 BESTUUR ............................................................................................................................................ 21 OVERIGE FUNCTIES ............................................................................................................................ 21 VRIJWILLIGERS ................................................................................................................................... 22 SPONSORING .................................................................................................................................... 23 WAAROM EN HOE SPONSEREN ......................................................................................................... 23 SPONSOREN ....................................................................................................................................... 24 2

VOORWOORD Op 13 augustus 2019 is zwemvereniging New Wave Almere opgericht. New Wave Almere is de zwemvereniging voor wedstrijdzwemmers uit Almere, Laren en omgeving. New Wave Almere is een zwemvereniging met KNZB lidmaatschap en zwemt de competitie dit jaar in de vernieuwde competitie B-klasse in de regio Midwest. New Wave Almere is opgericht door een groep enthousiaste ouders en zwemmers die bewust met de wedstrijdzwemsport bezig is. Het bestuur is direct betrokken bij de ontwikkeling van de vereniging en de zwemmers. Naast het bestuur is er alleen een sponsorcommissie en verder een grote groep vrijwilligers. Betrokkenheid bij de vereniging wordt aan de zwemmers gevraagd, maar ook aan de ouders. Dankzij de vrijwilligers draait de vereniging. Op de website-pagina contact zijn alle contacten van onze vereniging te vinden. Je thuis voelen in het water is één van de belangrijkste dingen om plezier in het zwemmen te hebben en om goed te presteren. Dit is over het algemeen iets dat in je zit of niet. De één is een echte waterrat, terwijl de ander misschien al huivert bij de gedachte aan een lange douche. Toch is je thuis voelen in het water niet het enige dat belangrijk is. Je thuis voelen bij de zwemvereniging is minstens net zo belangrijk om elke keer met plezier naar de trainingen te gaan. Wij proberen met zijn allen al onze leden en vrijwilligers dat gevoel te geven, zodat iedereen kan zeggen ”Home is where the pool is” New Wave Almere staat aan het begin van haar 3de seizoen. Het 1ste ging voortvarend van start met een kick-off, zwemmen in het vertrouwde zwembad Almere-Poort en ons zeer welkom voelend in ons 2de thuisbad De Biezem te Laren. In januari 2020 zijn we gestart met yogatrainingen onder leiding van een gediplomeerd yoga-docente en met de groep New Wave voor de jongste zwemmers. Met het 50m-seizoen nog voor de boeg, kwam Covid-19 op ons af, wat een vroegtijdig einde van het seizoen betekende voor alle ambities. Ook in het seizoen 2020-2021 heeft COVID ons grotendeels stil gelegd. Ondanks dit zijn we nu voortvarend aan ons 3de seizoen begonnen, waarbij de nieuwe groep WaveTop is gestart en er nieuwe samenwerkingsverbanden zijn gestart met fysiotherapeut Jarmo van Nimwegen en kickboksschool Simson Gym.. En wat het komende seizoen ook gaat brengen, ONS MOTTO BLIJFT: Home is where the pool is. ONZE DOELSTELLINGEN Een gezonde vereniging met korte lijnen tussen bestuur, zwemmers, vrijwilligers en ouders. Het bieden van trainingen die afgestemd zijn op de doelstellingen van de zwemmers. Dit kan zijn het verbeteren van Persoonlijke Records, maar ook het halen van de nationale top. Diverse zwemmers hebben in het verleden gezwommen op de Nederlandse Kampioenschappen voor minioren, junioren en jeugd. Enkele ook op de lange afstand kampioenschappen. Wedstrijdzwemmen is een sport voor alle leeftijden. Je kunt er jong mee starten en je kunt er een leven lang mee doorgaan. Het is een prachtige sport. Het is eigenlijk niets minder dan zo hard mogelijk zwemmen. Dat klinkt heel erg simpel, maar daar komt nog een hoop bij kijken. Je zet een resultaat neer met je armen, benen en hoofd. Het is belangrijk dat je techniek goed is, je een goede conditie hebt en daarnaast jezelf goed kan concentreren. Bij wedstrijdzwemmen probeer je je techniek van de 4 zwemslagen te verbeteren (schoolslag, borstcrawl, rugslag, vlinderslag) en je leert hoe je snel kunt starten en keren in het water. Wedstrijdzwemmen is een prestatiesport en vergt discipline. Een echte uitdaging. Het gaat erom wie het snelste is. Je kunt nooit een ander de schuld geven als het tegenzit. Het is een strijd met jezelf en het water. Prestaties lever je alleen als je plezier in de sport hebt, de juiste balans tussen school en werk, sport en privéleven hebt. Dit staat centraal bij zwemvereniging New Wave Almere. Met dit informatieboekje geven we een beschrijving van de gang van zaken van het wedstrijdzwemmen bij zwemvereniging New Wave Almere. Voor sommigen zal er niet veel nieuws in staan, maar wij vinden het van belang dat alle leden over dezelfde informatie beschikken. We wensen je veel succes en vooral veel plezier bij New Wave Almere! Nieuwtjes, verslagen en recente gebeurtenissen van zwemvereniging New Wave Almere kun je ook vinden op de website https://www.newwavealmere.nl op de Facebook pagina https://www.facebook.com/ZV-New-Wave-Almere-110188626992066/ en op Instagram https://www.instagram.com/newwavealmere/ Bestuur en trainers Zwemvereniging New Wave Almere 3

TRAINEN TRAININGEN Wanneer je wilt beginnen met wedstrijdzwemmen meld je je eerst aan bij het informatiepunt. Dat kan via de e-mail informatie@newwavealmere.nl. Je moet minimaal je A, B en C diploma hebben, en als je ouder bent dan 10 jaar liever iets meer. We maken daarna een afspraak wanneer je kunt beginnen met twee proeflessen. De hoofdtrainer kijkt dan hoe je conditie en techniek is en jijzelf kunt nagaan of het echt iets voor je is. Als zowel de hoofdtrainer als jijzelf vinden dat het goed gaat, kun je officieel lid worden van de wedstrijdploeg van zwemvereniging New Wave Almere. Voor de jonge beginnende zwemmer, waar nog veel aan techniek en conditie moet worden gedaan, is er een groep New Wave om de basisprincipes van de keerpunten en wedstrijdzwemslagen onder de knie te krijgen. De duur van deze introductie is afhankelijk van de vorderingen. Deze groep New Wave traint 2x per week. Daarna word je door de trainer ingedeeld in een andere groep en worden het aantal trainingen per week opgeschroefd. De trainers komen regelmatig bij elkaar en bespreken dan o.a. de vorderingen van alle zwemmers. Er wordt indien nodig een nieuwe groepsindeling gemaakt. Naar gelang het beter gaat schuif je een groep op. De verschillende groepen hebben verschillende trainers. Alleen de trainers bepalen of je naar een andere groep gaat. Zodra je in de groep Wave Racen traint wordt er van je verwacht dat je in elk geval 70% (inclusief land- en yogatrainingen), de groep Wave Select zelfs 90% en de groep Wave Top 95% op jaarbasis komt trainen. Hier komt namelijk de discipline om de hoek kijken. ZWEMSLAGEN Zoals eerder omschreven zijn er in het wedstrijdzwemmen 4 verschillende zwemslagen; borstcrawl, schoolslag, rugcrawl en vlinderslag. 4

5

TRAININGSTIJDEN Op de website www.newwavealmere.nl onder INFO VOOR ZWEMMERS staat altijd het actuele overzicht van de trainingstijden. Gedurende het seizoen kunnen tijden worden aangepast. Tijdens feestdagen en sommige vakanties zijn er geen trainingen. Een actueel overzicht van de dagen dat er geen trainingen gegeven worden, staan vermeld in het trainingsschema op de website ONDER INFO VOOR ZWEMMERS – TRAININGSTIJDEN. De groepen Wave Racen, Wave Select en Wave Top hebben naast hun zwemtraining ook 1x landtraining en 1x yoga. De groep Wave Academy heeft 1x landtraining en de groep Wave Advanced kan deelnemen aan de yoga. De landtraining vindt plaats naast het zwembad (in Laren) of in een aparte gymruimte (in Poort) wordt de yogatraining gegeven. De groep Wave Academy heeft 1x per week landtraining. De landtraining wordt begeleid door een zwemtrainer en de yogatraining door een yogadocente. Zwemmers die hieraan deelnemen kunnen verderop in dit boekje lezen welke materialen hiervoor aangeschaft moeten worden. Het doel van land- yogatraining is om blessures te voorkomen, de rompspieren te versterken, de coördinatie, flexibiliteit, mobiliteit en algehele kracht te verbeteren. Daarnaast begrijp je door de yoga je lichaam beter en leer je de ademhaling met je lichaamsbewegingen te coördineren. Vanaf september 2021 wordt samengewerkt met kickboksschool Simson Gym. Het idee achter deze samenwerking is afgeleid van het Athletic Skills Model, waarbij variatie in spierbelasting de basis is voor talentontwikkeling. Dit resulteert in betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier. Door kickboksen en het programma Fit&Sterk aan dit aanbod toe te voegen, zal de kracht, rompstabiliteit, conditie maar ook het zelfvertrouwen van de zwemmers verder verbeteren. Zwemmers vanaf 12 jaar kunnen zich opgeven. 6

TRAININGSGROEPEN Op de website www.newwavealmere.nl staat altijd het actuele overzicht van de teamindeling. Wijzigingen in het seizoen zijn mogelijk op basis van trainingsopkomst, inzet op de trainingen en wedstrijdresultaten. New Wave de instroomgroep voor de jongste zwemmers Na het behalen van ABC diploma kunnen de startende wedstrijdzwemmers in deze groep beginnen. Bij New Wave ligt de nadruk op het aanleren van de basistechnieken van alle zwemslagen (borst crawl, vlinderslag, rugslag en de schoolslag). Ook zullen de basisregels die bij een zwemwedstrijd komen kijken aan de orde komen zodat aan wedstrijden deelgenomen kan worden. Wave Academy de vervolggroep voor de beginnende wedstrijdzwemmer Zodra de zwemmer de basistechnieken onder de knie heeft, stroomt hij door naar deze groep. Hier worden de technieken verder verbeterd en het uithoudingsvermogen/de zwemconditie wordt vergroot. Er zal ook meer aandacht worden besteed aan de verschillende soorten keerpunten en starts. Naast de zwemtraining zal de zwemmer ook deelnemen aan de landtraining. Wave Advanced voor de gemotiveerde gevorderde zwemmer Hier wordt voornamelijk gewerkt aan de persoonlijke verbetering. Naast zwemtraining kunnen deze zwemmers deelnemen aan yogatraining. Wave Racen voor de ambitieuze gevorderde zwemmer met specifieke doelstellingen. In deze groep zwemmen zwemmers die het beste uit zichzelf willen halen. Aan het begin van het seizoen hebben ze hun specifieke doelstellingen bepaald. Deze groep zwemmers neemt ook deel aan land- en yogatrainingen. Wave Select voor de ambitieuze gevorderde zwemmer met specifieke doelstellingen. De extra trainingen zijn op de individuele zwemmer afgestemd. Deze zwemmers hebben de potentie om op korte termijn een Nederlands kampioenschap te halen. Deze groep zwemmers neemt ook deel aan de land- en yogatrainingen. Wave Top voor de zeer ambitieuze wedstrijdzwemmer met als doelstelling op termijn meedoen in de top van Nederland. Gezamenlijk met de zwemmers worden hoofd- en bijnummers bepaald en een planning voor de komende drie seizoenen opgesteld. Geadviseerd wordt om de zwemmer periodiek te laten screenen en een krachtmeting te laten doen bij de fysiotherapeut waar New Wave Almere mee samenwerkt. Deze groep zwemmers hebben dit seizoen 11 uur zwemtraining per week en daarnaast nog 1,5 uur land-/yogatrainingen plus een uur training bij Simson Gym per week. . TRAINERS Er zijn vaste trainers op de verschillende dagen. Zij werken volgens een van tevoren opgesteld jaarplan. Eventuele vragen over de training of vorderingen kunnen jij of je ouders stellen aan de trainers, maar wel na de training. Let wel op dat dit de voortgang van de training niet stoort. Hoofdtrainer is Frits Brama. Trainers zijn Jhorna Colijn, Adri Grijseels, Andre de Groot, Demi Brama, Ivar Kleuver en Joey de Groot. Yogatrainster is Renate Koster. 7

TRAININGSREGELS ◼ Je moet op tijd aanwezig zijn. Zo’n tien minuten voor het begin van de training ben je aanwezig in de zwemzaal en klaar om zelfstandig een droge warming-up te doen. ◼ Je zorgt ervoor dat je voor het begin van de warming-up naar het toilet bent geweest, zodat je niet tijdens de training hoeft. Mocht het echt niet anders kunnen, dan in overleg met de trainer. ◼ Iedereen helpt met het in- en uitruimen van het zwembad. De zwemlijnen worden in het water gelegd en de keerpuntvlaggen opgehangen. ◼ Het is niet toegestaan om op de lijnen te zitten en/of te staan. De lijnen gaan hier kapot van. ◼ Draag altijd slippers. ◼ Zorg dat je altijd voldoende drinken (water) bij je hebt. ◼ Let goed op tijdens de instructie die de trainer geeft. ◼ Samen zorgen zwemmers en trainers voor een veilige trainingsomgeving; o niet rennen en niet duwen op de kant; o elkaar niet onderduwen; o niet zonder toestemming onder water zwemmen; o zorg dat je bij aanvang van de training alle trainingsmaterialen bij de hand hebt; o niet zonder toestemming van de trainer van het startblok duiken/springen. ◼ Tijdens de training niet naast elkaar zwemmen, maar achter elkaar. ◼ Neem altijd voldoende afstand op degene die voor je zwemt. ◼ Start altijd 5 seconden later dan je voorganger. ◼ Blijf aan de rechterkant van de baan zwemmen, zodat je geen last hebt van tegenliggers en zij ook niet van jou. ◼ Hou je aan de rusttijden. ◼ Maak de opgegeven afstand af. ◼ Maak altijd keerpunten. ◼ Ga bij rust naar de zijkant van de baan. ◼ Samen zorgen zwemmers en trainer voor een fijne trainingsomgeving; o iedereen heeft respect voor elkaar en toont dat; o niemand wordt buitengesloten, niemand wordt gepest, iedereen durft zichzelf te zijn; o niemand bemoeit zich ongevraagd met de techniek of het zwemmen van je medezwemmers. Daar zijn de trainers voor; o de trainer bepaalt de baanindeling. ◼ De trainer bepaalt altijd voor de trainingsgroep de inhoud van de training. Iedere zwemmer zwemt het volledige trainingsprogramma. ◼ Als je niet optimaal mee kunt trainen om bepaalde gezondheidsredenen, laat dit dan voor de training aan de trainer weten, zodat deze daar rekening mee kan houden. ◼ Meld je af per WhatsApp als je niet kunt komen trainen. ◼ Volg de geldende Covid-19 regels zoals ze in het protocol op de site van New Wave Almere staan vermeld. 8

SPORTEN EN GRIEP Als je griep en/of koorts hebt is trainen gevaarlijk. Sportzorg.nl heeft twee gouden regels opgesteld waar je op moet letten bij sporten met griep. Twee gouden regels: 1. Bij koorts, spierpijn en een verhoogde hartslag in rust wordt sporten afgeraden. Als je je ziek of grieperig voelt, neem je temperatuur op. Doe dit voordat je aspirine, paracetamol of andere temperatuur verlagende medicijnen inneemt. 2. Pas je training ook aan als je je minder goed voelt dan verwacht of gewenst. Zonder temperatuursverhoging mag er in principe doorgetraind worden. Het kan echter verstandig zijn om toch wat rustiger en niet te intensief te trainen. Luister naar je lichaam. Waarom mag je niet trainen? Bij griep en koorts is je immuunsysteem verzwakt en gebruikt je lichaam veel energie om beter te worden. Griep en koorts zijn virusinfecties en deze kan ook bij je hartspier terecht komen en ontsteken. Daarom is rust nemen het beste. Ook nadat je je weer beter voelt, heeft je lichaam een aantal dagen rust nodig om te herstellen. Hoeveel dagen mag ik niet trainen? Als basisregel kan je bij koorts de volgende berekening maken. Tel het aantal dagen dat je koorts hebt gehad en vermenigvuldig dat met 2. Zoveel dagen nadat de dag dat je voor het eerst koortsvrij bent, mag je niet trainen. Dus 3 dagen koorts, dat betekent nadat je ziek geweest bent nog 6 dagen niet trainen. Mag ik bij een verkoudheid ook niet trainen? * Anders dan bij griep, mag je met een verkoudheid (dus zonder koorts) wel doortrainen. Ook bij oorpijn of keelpijn mag je wel trainen. Pas eventueel de intensiteit van de training aan. NECKCHECK Met de NeckCheck kan je makkelijk bepalen of je wel of niet mag zwemmen. Zijn de ziekteverschijnselen uitsluitend boven de nek, zoals neusverkoudheid, oorpijn, keelpijn en je hebt bij dit alles geen koorts, dan is sporten toegestaan. De eerste 2-3 dagen wel op een lager pitje. Zijn de ziekteverschijnselen (ook) onder de nek, zoals hoesten, kortademigheid, koorts (meer dan 38 graden), spierpijn in armen en benen e.d. dan is het advies om niet te sporten. Ga naar www.Sportzorg.nl voor meer informatie. Deze site is mogelijk gemaakt door het ministerie en is als onafhankelijke website opgezet. *Zolang er speciale regels zijn vanwege Corona, kan met deze klachten niet aan de training of aan wedstrijden worden deelgenomen. 9

BLESSUREVRIJ SPORTEN Dankzij samenwerking met Fysiotherapie van Nimwegen is het mogelijk om je zo goed mogelijk te begeleiden zodat je blessurevrij of in ieder geval zo kort mogelijk met blessures kan rondlopen. Je kan bij de fysio terecht voor sportblessures, manueel therapie, sportbegeleiding enzvoort. Alle voorwaarden kan je opvragen bij het secretariaat informatie@newwavealmere.nl CLUBKLEDING New Wave draagt tijdens de wedstrijden en officiële fotomomenten de clubkleding. Het kledingpakket bestaat uit een shirt of polo en een short. De prijs van het pakket is € 55. Voordat je je eerste wedstrijd gaat zwemmen (overleg dit met je trainer), bestel je het pakket door een e-mail met je naam en maat te sturen aan Vanessa Tielens. Het bedrag wordt dan via automatische incasso geïnd waarna het pakket ontvangt. 10

TRAININGSMATERIALEN Bij de trainingen worden er verschillende materialen gebruikt. Hieronder staan deze materialen vermeld. Badpak/zwembroek/jammer Handdoek Slippers Bidon Badmuts (het is aan te raden om deze niet alleen bij wedstrijden te gebruiken, maar ook bij de trainingen) Zwembril (geen bril van de speelgoedwinkel) Plankje cq kickboard Pullbuoy of achtje of beendrijver Zoomers (Let op dat dit zoomers voor wedstrijdzwemmen zijn, dit zijn kortere flippers dan de lange flippers die door duikers worden gebruikt) Snorkel (Voor op het voorhoofd) Peddels LET OP! De hierboven beschreven en getoonde trainingsmaterialen zijn verplicht voor de groep Wave Top, Wave Racen, Wave Select en Wave Advanced (alles). Voor de groep Wave Academy geldt dat peddels niet verplicht zijn, de overige materialen wel. Voor de groep New Wave is een bidon, zwembril, plankje en pullbuoy verplicht. 11

Materialen nodig voor landtraining (verplicht voor iedereen die deelneemt aan de landtraining): Matje Springtouw Weerstandselastiek met handvatten Materialen nodig voor Yoga: Matje Extra handdoek of kussentje Shirtje, broekje en vest (tegen het afkoelen) WEDSTRIJDEN Als je er klaar voor bent, word je uitgenodigd voor wedstrijden en wordt er bij de KNZB een startvergunning voor je aangevraagd. Aan het begin van het seizoen is de wedstrijdkalender grotendeels bekend, zodat je ruim op tijd kan zien wanneer er welke wedstrijd is. Gedurende het seizoen komen daar vaak nog wedstrijden bij. Als wedstrijdzwemmer word je voor zwemwedstrijden uitgenodigd. De uitnodigingen voor zwemwedstrijden worden altijd per e-mail verstuurd door het Wedstrijdsecretariaat. In deze e-mail wordt altijd gevraagd om een ontvangstbevestiging om er zeker van te zijn dat de uitnodiging door je ontvangen is. Reageer hier ook altijd binnen de gestelde tijd op! Wanneer je niet reageert, word je niet ingeschreven voor de betreffende wedstrijd met uitzondering van de competitiewedstrijden waarvoor je altijd wordt ingeschreven en verplicht zijn. Als wedstrijdzwemmer ben je verplicht om een aantal wedstrijden per seizoen te zwemmen (zodra je een startnummer hebt). Iedereen van wedstrijdzwemmen is verplicht de 5 competitiewedstrijden te zwemmen en in totaal minimaal 7 wedstrijden per seizoen te zwemmen. Wie geen 7 wedstrijden zwemt per seizoen loopt het risico geen lid meer van New Wave Almere te kunnen zijn. Wedstrijdzwemmen is een wedstrijdsport. Mocht je echt niet kunnen meedoen aan de competitie, overleg dit dan met je trainer. 12

In de uitnodiging staat altijd vermeld: Soort wedstrijd, datum van de wedstrijd, het adres van het zwembad waar de wedstrijd plaatsvindt, tijdstip waarop het inzwemmen begint, aanvangstijd van de wedstrijd, de programmanummers (slag en afstand) waar je op ingeschreven bent (soms moet je aangeven welke afstanden je wel/niet wilt zwemmen), datum en tijdstip van afmelden als je niet aan een wedstrijd kunt of wilt meedoen. Graag willen we je erop attenderen dat, als je een uitnodiging krijgt voor een wedstrijd en je daar niet aan kunt deelnemen, je verplicht bent om je af te melden. Afmelden dient te gebeuren vóór de aangegeven datum vermeld op de uitnodiging. Boven de uitnodiging staat het e-mailadres van degene bij wie je je kunt afmelden. Over het algemeen zal je je per e-mail moeten afmelden bij het emailadres: wedstrijden@newwavealmere.nl Zeer laat afmelden voor een wedstrijd wegens ziekte of overmacht, niet meer per email maar telefonisch, via de WhatsApp groep of rechtstreeks bij de trainer doorgeven vóór 12.00 uur. Indien niet of niet op tijd is afgemeld, volgt conform de regels van de KNZB, een boete van € 10,30 (prijs 1 januari 2021, jaarlijkse indexering) per gemiste start verhoogd met het verschuldigde startgeld. Dit zal door de zwemmer zelf betaald moeten worden. WEDSTRIJDKALENDER Aan het begin van het seizoen zal de wedstrijdkalender op de website staan. Omdat er gedurende het seizoen nog weleens wisselingen zijn en er wedstrijden bijkomen/afvallen kunnen wij niet de volledige wedstrijdkalender opnemen in dit boekje. Kijk voor het meest actuele overzicht regelmatig op de site of check je mail voor uitnodigingen. SOORTEN WEDSTRIJDEN NZC – Nationale Zwemcompetitie De NZC wedstrijden zijn voor de zwemafdeling de belangrijkste graadmeter om prestaties te meten in vergelijking met de ons omringende verenigingen. Je zwemt deze wedstrijden vooral om punten te scoren voor de vereniging. In tegenstelling tot veel andere sporten is het de bedoeling om zo min mogelijk punten (=seconden) te behalen. De vereniging die na afloop van de competitie het minst aantal punten heeft behaald is kampioen van de betreffende klasse. Dit jaar zwemmen we in de B klasse regio Mid-West. Het programma voor deze wedstrijden wordt vastgesteld door de KNZB en op vastgestelde dagen wordt in heel Nederland hetzelfde programma gezwommen. Elke klasse heeft zijn eigen programma. Dit seizoen willen eindigen bij de eerste drie van onze competitieklasse in de regio, maar streven er natuurlijk naar om te promoveren naar de A klasse. Als je een uitnodiging ontvangt, ben je verplicht om mee te doen. In totaal zullen er dit seizoen 5 NZC wedstrijden gezwommen worden, waarin we de strijd aangaan in een poule met 15 andere verenigingen. KNZB Circuits Voor iedere fase in de zwemloopbaan wil de KNZB een passend zwemaanbod bieden. De KNZB organiseert wedstrijden en competities op landelijk niveau. Clubs bieden heel veel verschillende wedstrijden aan voor verschillende doelgroepen. Formats en bepalingen zijn hiervoor gegeven door de KNZB. Minioren circuitwedstrijden zijn de jongste zwemmers tot 12 jaar en zwemsters tot 11 jaar de zwemwedstrijden waarbij kennis wordt gemaakt met de wedstrijdzwemsport in al haar facetten. Naast eenvoudige wedstrijden voor beginnende kinderen is er ook ruimte voor de gevorderde Minioren, waarbij m.n. de veelzijdigheid middels klassementen wordt gestimuleerd. Dit seizoen omvat het Minioren Circuit weer 4 voorronden en wordt afgesloten met de Regio Minioren Finales. Per seizoenshelft staan er 6 afstanden op het programma, variërend van de 25 meters voor de instroomgroepen tot en met de 200 wisselslag en 400 vrije slag voor de oudste jaargangen. De Swimkick wordt gelijktijdig met de wedstrijden voor het Minioren Circuit gezwommen. De Swimkick is de wedstrijd voor de beginnende jonge zwemmer. 13

Voor aanvang van iedere wedstrijd kiest de zwemmer of hij deelneemt aan de Swimkick of aan de wedstrijd voor het Minioren Circuit. Gedurende het seizoen kan overgestapt worden van Swimkick naar het Minioren Circuit. Terugstappen van Minioren Circuit naar Swimkick is niet mogelijk. Bij de Swimkick zijn de afstanden de kortste afstanden (25 en 50 meters). De afstanden bij het Minioren Circuit zijn maximaal 400 meter. Junioren – Jeugd wedstrijden zijn na een jaar van afwezigheid terug op de kalender gezet. Een uitstekende wedstrijdreeks om per seizoenshelft alle mogelijke zwemafstanden te zwemmen en daarmee plaatsing voor de Regio- of misschien zelfs de Nederlandse kampioenschappen te bewerkstelligen. Aan het Junioren-Jeugd Circuit kunnen jongens en meisjes deelnemen in de leeftijdsgroepen Junioren 1/2, Junioren 3/4 en Jeugd 1/2. Senioren mogen ook uitkomen bij deze wedstrijden, maar dingen niet mee om de prijzen. Lange Afstand Circuit is bedoeld ter stimulans van het zwemmen van lange afstanden. De eenvoudige organisatie en regelgeving en de mogelijkheid van een individueel- en verenigingsklassement maken het organiseren en deelnemen aantrekkelijk. Daarnaast is het een goede opstap richting het Open Water zwemmen. Regio Kampioenschappen – Winter en Zomer Als individuele zwemmer is het belangrijkste doel om je te kwalificeren voor deze kampioenschappen. Hier meet je je met de snelste zwemmers uit het district en een medaille op dit kampioenschap is een bijzondere prestatie. Je kunt je kwalificeren voor deze wedstrijden door limieten te zwemmen op alle andere wedstrijden in de 12 maanden vóór één van deze wedstrijden. De limiettijden die gehaald moeten worden, worden bepaald door de KNZB en zullen gepubliceerd worden op de website zodra ze bekend zijn. Nationale Kampioenschappen Verspreid over het seizoen zijn er verschillende Nationale Kampioenschappen, zoals de Nationale Junioren Kampioenschappen korte en lange baan. De Nederlandse Junioren- Kampioenschappen korte baan is één van de belangrijkste toernooien in het zwemseizoen. Hier komen de beste zwemmers en zwemsters van 12 t/m 15 jaar bijeen in de strijd om de nationale titels. Voor de jongste junioren wordt er, om de veelzijdige ontwikkeling te stimuleren, in meerkampvorm gezwommen. De oudere junioren zwemmers zwemmen per afstand om de medailles. Voor Jeugd- en senioren zwemmers is er het Open Nederlandse kampioenschappen. Op de website van de KNZB vind je de actuele bepalingen voor de diverse nationale kampioenschappen. 14

Overige wedstrijden Overige wedstrijden zijn toernooien, limietwedstrijden, open water wedstrijden etc. Doelen bij deze wedstrijden kunnen bijvoorbeeld zijn: limieten zwemmen, medailles winnen of als zwemteam naar elkaar toe groeien en/of elkaar beter leren kennen. SwimMere Paastoernooi Dit jaar zullen we ons SwimMere Paastoernooi op 2de Paasdag, maandag 18 april 2022 houden in het 50m bad van Utrecht. Zet hem vast in je agenda. LEEFTIJDSINDELINGEN SEIZOEN 2021/2022 Categorie MEISJES Minioren 1 Minioren 2 Minioren 3 Minioren 4 Minioren 5 Junioren 1 Junioren 2 Junioren 3 Junioren 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren open Categorie 2015 + 2016 Minioren 1 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 e.o. Minioren 2 Minioren 3 Minioren 4 Minioren 5 Minioren 6 Junioren 1 Junioren 2 Junioren 3 Junioren 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren open JONGENS 2015 + 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 e.o De leeftijdsgroepen gelden van 1 september t/m 31 augustus. Dus iedere keer als het seizoen weer begint, zit je een leeftijdsgroep hoger. De indeling wordt bepaald door de leeftijd die je hebt op 31 december in het lopende zwemseizoen. In het geval van seizoen 2021/2022 dus de leeftijd die je hebt op 31 december 2021. Je mag in een wedstrijd uitkomen in een ‘oudere’ groep (nooit in een jongere). Voor minioren 1 t/m 5 gelden hiervoor wel wat regels over maximale afstand per dag en per slag, en over het aantal zwemnummers per dag. Verder heeft ook iedere wedstrijd zijn eigen regels. In sommige wedstrijden mag je bijvoorbeeld alleen maar zwemmen in je eigen leeftijdsgroep. WAT NEEM JE MEE NAAR EEN WEDSTRIJD ◼ Handdoeken, minimaal 2 ◼ Zwembroek/Badpak ◼ Zwembril ◼ Badmuts ◼ Slippers ◼ Clubkleding ◼ Bidon met drinken ◼ Tussendoortje ◼ Spelletje of boek droog je tussentijds af/zorg dat je warm blijft neem eventueel een reserve mee een reserve kan je goed van pas komen een reserve kan je goed van pas komen geen koolzuurhoudende dranken de voorkeur gaat uit naar lichte, gezonde tussendoortjes, zeker geen snoep en chocolade om tussen de wedstrijden door iets te doen 15

DE WEDSTRIJD Als je aankomt in het zwembad, meld je je bij de ploegleider. Dat zijn meestal twee hulpouders, die een clubshirt van zwemvereniging New Wave Almere aan hebben. Zij hebben ook het programma waarop staat wanneer iedereen moet zwemmen. Je moet altijd een half uur voor de wedstrijd inzwemmen. Zorg dat je 15 minuten voor het inzwemmen in je zwemkleding klaar staat. Je mag het water pas in als de ploegleiders dat hebben aangegeven. Er zijn regels voor het inzwemmen. Niet duiken tijdens het inzwemmen. De laatste 10 minuten mag gedoken en gesprint worden in de twee buitenste banen. Dit wordt omgeroepen. Tijdens het inzwemmen oefen je in ieder geval de keerpunten op de slag die je moet zwemmen. Ieder zwembad is anders, dus dat test je even. Oefen ook een paar keer een start. Elk startblok is anders en het is vervelend als je daar pas tijdens de wedstrijd achter komt. Goed inzwemmen is belangrijk voor de spieren en je bent dan gelijk in gedachte met de wedstrijd bezig (mentale voorbereiding). Na het inzwemmen zorg je dat je warm blijft. Je droogt je af en trekt je shirt, slippers en eventueel je trainingsbroek aan. Met koude spieren is het niet fijn zwemmen. De ploeg blijft tijdens de wedstrijd bij elkaar. Dat is wel zo gezellig voor iedereen en je kunt elkaar aanmoedigen. Als je even naar het toilet gaat, meld je dit bij je ploegleider. Als je aan de beurt bent, stuurt de ploegleider je naar de voorstart. De tijdwaarnemer controleert of de juiste zwemmer bij de start staat aan de hand van de startbriefjes. Verder volg je de aanwijzingen van de scheidsrechter en de starter. En dan, zwemmen maar en succes! Na afloop van je gezwommen afstand meld je je bij de trainer of coach. Deze geeft je feedback over je zwemprestaties. Alle zwemmers van zwemvereniging New Wave Almere blijven tijdens de wedstrijd bij elkaar totdat iedereen klaar is met zijn afstanden te zwemmen. Ons motto is: we komen als ploeg, blijven als ploeg en gaan weg als ploeg bij alle wedstrijden waaraan je deelneemt. Zorg ook dat je na afloop geen troep achterlaat in het zwembad, met andere woorden ruim je rommel op in de vuilnisbakken. HOE ZIT EEN WEDSTRIJD IN ELKAAR Een wedstrijd duurt gemiddeld 3 uur en bestaat uit verschillende programmaonderdelen, die weer onderverdeeld zijn in 1 of meer series. In de laatste serie van een programmaonderdeel zwemmen de snelste zwemmers. Van elke serie zwemmen de snelste zwemmers in de middelste banen. Er wordt in de programmaonderdelen een onderverdeling gemaakt in leeftijdscategorieën. De eerste nummers van een startnummer laten zien in welk jaar iemand geboren is. De uitslagen van de programmaonderdelen worden vaak tussendoor al opgehangen in het zwembad, zodat iedereen kan zien wat de exact gezwommen tijden zijn. Uitslagen zijn later ook altijd terug te vinden in de webkalender van de KNZB. Soms zijn er medailles te winnen en andere keren diploma's. 16

DISKWALIFICATIECODES Als iemand gediskwalificeerd wordt bij een wedstrijd staat er achter de naam een code. Vaak is het onduidelijk wat die code betekent. Als je wilt weten wat er fout is gegaan tijdens je gezwommen afstand kun je dat nakijken op de lijst diskwalificatiecodes op de website. ZWEMTIJDEN – PERSOONLIJKE RECORDS – CLUB- en LEEFTIJDSRECORDS Swimrankings is een tijdensysteem, speciaal ontwikkeld door de KNZB voor wedstrijdzwemmers. Op Swimrankings ga je naar Atleten en vult je naam in, waarna alle statistieken van jou persoonlijk zichtbaar worden. Swimrankings bevat een uitgebreid overzicht van persoonlijke (seizoens-) records en een overzicht van behaalde limieten. Daarbij kun je zien wat je plaats op de individuele ranglijst is in o.a. je leeftijdscategorie, bij de vereniging, in de regio en landelijk. Swimrankings is te vinden via onze website, maar ook via www.swimrankings.net. Een andere soortgelijke site is www.swimtimes.nl. Op deze site wordt meer gebruik gemaakt van grafieken. Sommige zwemmers vinden dat prettiger. Op de site www.newwavealmere.nl houden we bij wie er een leeftijds- of clubrecord heeft gezwommen. Clubrecords zijn onderverdeeld in heren en dames. Leeftijdsrecords zijn verdeeld in heren en dames en per leeftijd. Zwemmers ouder dan achttien jaar worden niet meer per leeftijd onderverdeeld maar gerubriceerd bij 18 jaar en ouder. ORGANISATIE RONDOM EEN WEDSTRIJD Om een wedstrijd te kunnen organiseren zijn vele vrijwilligers nodig. Rondom het bad staat een grote groep officials. We stellen ze even voor: Scheidsrechter Deze heeft de algehele leiding gedurende de wedstrijd. Starter Fluit de deelnemers van het startblok af na een teken van de scheidsrechter. Kamprechters (2x) Zij zien erop toe dat tijdens de wedstrijd de zwemslagen correct volgens de regels worden uitgevoerd. Zij lopen dan ook altijd aan de zijkanten van het bad mee met de deelnemers (ga dus niet in de weg staan!). Ook bepalen zij de volgorde van aankomst van de zwemmers. 17

Tijdwaarnemers (8x) (bij een 8 banen bad) Noteren gezwommen tijden en eventuele tussentijden en beoordelen keerpunten. Keerpuntcommissaris (8x) (bij een 8 banen bad) Zien erop toe dat de keerpunten correct worden uitgevoerd. Jurysecretariaat (3x) Verwerken alle gezwommen tijden en tussentijden. Verwerken alle administratie tijdens de wedstrijd. Speaker Roept om welke zwemmers in de series van start gaan en eventuele uitslagen. Vrijwilligers Tijdens een wedstrijd zijn er veel vrijwilligers actief om het zwembad op- en af te bouwen, ingevulde startkaarten op te halen bij de tijdwaarnemers en naar de jury te brengen, consumpties te verstrekken, programmaboekjes te verkopen, ploegleiding te zijn, inkopen te doen, kopieerwerk, enzovoorts. Buiten de wedstrijden om zijn er ook veel vrijwilligers nodig voor het organiseren van de wedstrijden, de verschillende commissies, werkgroepen, sponsoring, publiciteit, enz. MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER OP INFORMATIE@NEWWAVEALMERE.NL 18

DOPING Doping hoort niet thuis in de sport. Vanuit de statuten moet New Wave Almere de dopingregelgeving van de KNZB volgen. Op deze manier werkt de KNZB hard aan een eerlijke, integere, schone en gezonde manier van sporten. Zwemvereniging New Wave Almere onderschrijft deze beleidswijze van harte. In alle wedstrijdsporten is het verboden om doping te gebruiken, maar wie kan er gecontroleerd worden, wat is doping en wat als ik medicijnen moet slikken? Wie wordt er gecontroleerd? In principe kan iedere zwemmer, trainer, coach, begeleider, clubbestuurder gecontroleerd worden op doping bij een door de KNZB of door een lid van de KNZB (zoals New Wave Almere) georganiseerde wedstrijd. Elke gebruik wordt gestraft, ongeacht of de doping wel of niet gebruikt werd met de doelstelling om de prestaties te verbeteren. De dopinglijst: Er is een lijst opgesteld met middelen die verboden zijn. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Controleer daarom altijd middelen die je gebruikt. Dit kunnen medicijnen, eiwitpoeders of andere middelen zijn die je via een arts voorgeschreven hebt gekregen of bij een drogist hebt gekocht. Per type middel kunnen er andere bestanddelen zijn, bijvoorbeeld sommige eiwitpoeders zijn volkomen legaal, anderen bevatten bestanddelen die op de dopinglijst staan. Het is dus goed om dit altijd van tevoren na te gaan. Kijk op de dopinglijst van de dopingautoriteit voor alle middelen die niet zijn toegestaan. Medicijngebruik: Het is mogelijk dat je vanwege een ziekte of aandoening medicatie moet gebruiken. Als een bestanddeel op de dopinglijst staat moet je hiervoor dispensatie aanvragen. • Sporters die door de FINA en/of LEN tot de absolute top worden gerekend worden door de FINA en/of LEN op de hoogte gesteld. • Sporters die niet tot de categorie hierboven horen maar wel in Nederland in de Testing Pool zitten, worden aangeschreven door de Dopingautoriteit. • Voor alle overige zwemmers is het afhankelijk van het soort wedstrijd waaraan je deelneemt. Meer informatie hierover kan je vinden bij de dopingautoriteit. https://www.dopingautoriteit.nl/voorlichting/sportbonden TIP Download de Dopingwaaier App. De Dopingwaaier App is de belangrijkste app voor een dopingvrije sport. Je kunt hiermee je geneesmiddelen en voedingssupplementen controleren, de dopingregels nalezen, de dopingcontrolevideo bekijken en nog veel meer. De App is beschikbaar voor Android en Ios. 19

STARTGELD DEPOT Het organiseren van wedstrijden kost geld (denk bijvoorbeeld alleen al aan het huren van het zwembad). Daarom wordt er voor elke wedstrijd startgeld in rekening gebracht, wat door de zwemmer zelf moet worden betaald. De hoogte van dit bedrag verschilt per wedstrijd. Om te voorkomen dat bij elke wedstrijd aan de zwemmers geld gevraagd moet worden, heeft zwemvereniging New Wave Almere voor deze startgelden een startgelddepot ingevoerd voor elke zwemmer met een startvergunning. Het voordeel hiervan is dat zwemmers geen contant geld mee hoeven te nemen naar het zwembad en af te dragen aan de ploegleider. Zodra je deel gaat nemen aan wedstrijden namens New Wave Almere krijg je een e-mail met daarin de mededeling dat via automatische incasso 60 euro (groep New Wave 50 euro) wordt geïnd voor storting in het startgelddepot. Per wedstrijd wordt direct het juiste bedrag ten laste van dit depot afgeschreven. Drie à viermaal per jaar (afhankelijk van hoeveel wedstrijden je zwemt) ontvangt iedere zwemmer een overzicht van de uitgaven van zijn/haar depot en zal afhankelijk van het saldo een nieuwe incasso plaatsvinden. 20

ORGANISATIESTRUCTUUR Zwemvereniging New Wave Almere is opgebouwd uit een bestuur, commissies en vele andere vrijwilligers. Het bestuur van zwemvereniging New Wave Almere bestaat uit het vijf leden. Het wedstrijdsecretariaat regelt alle zaken rond de wedstrijden. Het trainerssecretariaat regelt alle zaken rond de trainingen. De ledenadministratie regelt alle zaken m.b.t. de contributie/inschrijvingen en startvergunningen. BESTUUR Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Technische zaken Naam Telefoon Vanessa Tielens Jhorna Colijn Carlo Fritz Regina Zant Frits Brama OVERIGE FUNCTIES Functie Naam Ledenadministratie Sponsorcommissie Trainers Regina Zant Frits Brama Adri Grijseels Frits Brama Adri Grijsseels Jhorna Colijn Andre de Groot Demi Brama Ivar Kleuver Joey de Groot Yoga trainer Website Social Media Persberichten Renate Koster Carolien Brama Sandy de Groot Demi Brama Email 0620399641 vanessa.tielens.bestuur@newwavealmere.nl 0624150943 Jhorna.colijn.bestuur@newwavealmere.nl Carlo.fritz.bestuur@newwavealmere.nl 0622913864 Regina.zant.bestuur@newwavealmere.nl wedstrijden@newwavealmere.nl 0653608328 frits.brama.bestuur@newwavealmere.nl Telefoon Email ledenadministratie@newwavealmere.nl sponsorcommissie@newwavealmere.nl trainers@newwavealmere.nl website@newwavealmere.nl multimedia@newwavealmere.nl persberichten@newwavealmere.nl De taken van het bestuur zijn onder andere: ◼ Contactpersoon voor al je vragen over de zwemvereniging. ◼ Organiseren van de zwemwedstrijden, het zwembad wedstrijdwaardig maken, ploegleiding langs de kant, maken van een programmablad, uitnodigen van de officials, hulpouders en vrijwilligers regelen en uitnodigen en het verzorgen van de medailles en natuurlijk het belangrijkste: zorgen dat je mag zwemmen. ◼ Afhuren van het zwembad om te kunnen trainen en wedstrijden te zwemmen. ◼ Het doorgeven van mankementen aan het zwembad. ◼ Het inschrijven van zwemmers voor wedstrijden. ◼ Het bijhouden van de gezwommen tijden en deze doorgeven aan de tijdenregistratie van de KNZB. ◼ Het versturen van uitslagen naar de KNZB. 21

◼ Bijhouden van clubrecords en overige records. ◼ Begroting en Beleidsplan maken. ◼ Verzorgen van informatie op website, social media, enz. ◼ Werven van vrijwilligers. ◼ Werven van nieuwe leden. VRIJWILLIGERS Zoals wellicht duidelijk is geworden uit bovenstaande bestaat de gehele organisatie van zwemvereniging New Wave Almere uit allemaal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan, simpelweg omdat wij onvoldoende financiële middelen bezitten om een salaris te betalen. Wij doen dit allemaal om onze kinderen de mogelijkheid te geven om met plezier te zwemmen en zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. We verwachten dan ook van alle ouders dat zij hier hun steentje aan bijdragen. Ouders van wedstrijdzwemmers zijn heel belangrijk binnen de zwemvereniging. Zonder hen is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden en wedstrijden en trainingen te organiseren. Bij het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten is altijd de hulp van ouders nodig. Daarom zijn bereidwillige ouders altijd welkom om te helpen met de verschillende werkzaamheden. Wij gaan er dan ook altijd van uit dat als je lid wordt van een vereniging, je ook iets voor die vereniging over hebt. We zullen de leden daar ook altijd voor uitnodigen. Voor informatie kun je je tot de bestuur wenden. Ouders zijn onontbeerlijk bij de prestaties van de kinderen. Mede door de betrokkenheid van ouders zullen de prestaties van de kinderen verbeteren. Wees echter bewust dat je je kind niet te veel pusht. Dit kan een tegengesteld effect hebben. Ouders vormen, zoals gezegd, wel de belangrijkste groep organisatoren voor de kinderen. Dus help je kind vooruitkomen, door vrijwilliger te worden en je diensten aan te bieden. Bij ZV New Wave Almere hebben we onder andere de volgende vrijwilligerstaken: ◼ Trainers. ◼ Hulp bij wedstrijden, zoals op- en afbouw van het zwembad, schoonmaken na afloop, tijdbriefjes ophalen, uitslagen ophangen, rondbrengen van drinken, enz. ◼ Juryleden. ◼ Tijdwaarnemers. ◼ Ploegleiders bij wedstrijden. ◼ Lid worden van bestuur, commissie of werkgroep. ◼ Bijdragen/verzorgen voor de website/Facebook etc. ◼ Kascommissie, bestuur werkgroepen… MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER OP INFORMATIE@NEWWAVEALMERE.NL 22

SPONSORING WAAROM EN HOE SPONSEREN New Wave Almere is nog maar een kleine vereniging en is zonder sponsorinkomsten volledig afhankelijk van de inzet van onze gemotiveerde vrijwilligers en de contributie-inkomsten van onze leden. Om daadwerkelijk een toonaangevende wedstrijdzwemvereniging te zijn, hebben wij echter meer steun nodig. Een vereniging die topsport wil kunnen faciliteren, dient namelijk veel trainingsuren te kunnen bieden (12 tot 16 uur voor topsport) en badwater kost veel geld. Sponsoring helpt New Wave Almere enorm bij de groei naar een financieel gezonde zwemvereniging en de waarborging van de noodzakelijk faciliteiten voor de leden. Als lid kan je op de volgende manieren New Wave Almere sponsoren. Sponsorkliks SponsorKliks zijn de makkelijkste en goedkoopste manier om zwemvereniging New Wave Almere te sponsoren. Bestel online een pizza via Thuisbezorgd of koop een koptelefoon via Coolblue en New Wave Almere ontvangt hiervoor geld. Via de categorieën in de winkelgalerij kan je bij de verschillende webwinkels bestellen van Bol.com tot Superdry en van Thuisbezorgd tot Booking.com. Aangesloten winkels betalen aan SponsorKliks een commissie. 75% van die commissie gaat naar New Wave Almere. Het kost jou en New Wave Almere helemaal niets, je moet alleen via de pagina van Sponsorkliks winkelgalerij onderaan op de site of via de SponsorKliks App je bestelling doen. Bij je bestelling via de App moet je zv New Wave Almere als sponsordoel kiezen. VriendenLoterij De VriendenLoterij is een loterij waarbij je meespeelt met je bankrekeningnummer als lotnummer en 15x per jaar een trekking plaatsvindt. De te winnen prijzen variëren van kleine prijzen (een reep) tot wel € 1 miljoen. Bij VriendenLoterij is het alle dagen prijs, met élke dag winnaars. Zo zijn er dagelijks winnaars van € 10.000. Elke zaterdag gaat er € 100.000 uit en iedere maand € 1 miljoen. Nieuw in 2022: elk uur een winnaar! 365 dagen per jaar, 24 uur per dag een winnaar van € 1.000 Je koopt loten van de VriendenLoterij en geeft aan wat je Goede Doel is. De prijs van de loten is € 14,50 per lot (prijs 2022). Een deel van je inleg (de lotprijs) keert VriendenLoterij uit aan New Wave. Het percentage dat van de inleg uitgekeerd wordt is in 2022 40% van de lotprijs. Iedereen boven de 18 mag meespelen met de VriendenLoterij. Lid zijn van New Wave is dus niet nodig, dus ook vrienden, familie, opa’s, oma’s, collega’s mogen deelnemen. Op de site staat meer informatie bij Vriendenloterij. Bedrijfssponsoring Heeft u een bedrijf of werkt u bij een bedrijf dat iets voor New Wave zou kunnen betekenen, meld u bij de sponsorcommissie. Meer informatie staat in de sponsorbrochure die op de website staat. 23

SPONSOREN 24

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication