11

Het curriculum van Jerry Grando, eigenaar van administratiekantoor Grando Bedrijfsadministratie & Advies, is kleurrijk en veelzijdig. Met een mts-opleiding Elektrotechniek op zak werkte hij in loondienst, als CADinterieurtekenaar bij C&A. In de avonduren volgde hij een hbo-opleiding bedrijfskunde. Dit resulteerde in een interne overstap naar de salarisadministratie van C&A. Hij behaalde zijn heao-diploma en specialiseerde zich in belastingrecht en P&O. Sinds 2004 is hij ondernemer en voert hij de salarisadministratie voor diverse mkbklanten en detacheert hij zichzelf op administratief gebied. Van diverse mkb-klanten kreeg hij de vraag of hij ook de boekhouding wilde verzorgen. Opnieuw dook hij de studieboeken in. Van het één kwam het ander. Er volgden steeds meer klanten. “Ik wilde zeker weten dat ik de boekhouding écht goed verzorgde en heb me aangesloten bij het NOAB-kwaliteitskeurmerk.” BESCHERMINGSBEWIND Zijn klantenkring bestaat met name uit het kleine mkb, met maximaal vijf man personeel, waarvoor zijn kantoor de boekhouding en salarisadministratie verzorgt. Een jaar of vijf geleden heeft Grando zich verdiept in bewindvoering, nadat hij voor een mkb- klant faillissement moest aanvragen bij de kantonrechter. Deze klant kwam, conform zijn wens, in de schuldsanering. Vervolgens is Grando cursussen bewindvoering gaan volgen en is er daarna verder ingerold. “Bewindvoering heeft raakvlakken met een administratie voeren,” meent Grando. “Met één belangrijk verschil: de dossiers zijn behoorlijk bewerkelijk en je moet verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Met name in de opstartfase van een klant is het veel werk. Je moet praten met de persoon zelf en eventuele hulpverleners die bij de klant betrokken zijn. Er moet een plan van aanpak komen. Er zijn verschillende partijen (instanties) met wie je moet stoeien.” FINANCIEEL STABIEL Grando’s klanten zijn vooral mensen met problematische schulden, die beschermingsbewind hebben aangevraagd. “Doel is om de klant financieel ‘stabiel’ te krijgen,” vertelt hij. “Zodra de klant in een stabiele financiële situatie (inkomsten zijn op orde) verkeert, ga ik de schulden inventariseren. Ik maak een schuldenoverzicht en ik ga aan de slag met de schulden. In sommige dossiers is het voldoende om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers, in andere gevallen moet ik de klant aanmelden voor de schuldhulpverlening en in het gehele traject begeleiden. Ik ben vooral verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde informatie voor de schuldhulpverlener en het betalen van de vaste lasten. Als eerste zorg je dat de huur en de zorgverzekering wordt betaald. Daarna ga je werken aan de andere schulden.” TOEZICHT Beschermingsbewindvoerders staan onder toezicht van de kantonrechter. Een bewindvoerder die drie of meer personen onder zijn hoede heeft, moet aan kwaliteitseisen voldoen qua opleiding, integriteit en bedrijfsvoering. Hij moet verantwoording afleggen aan de kantonrechter. “Per dossier krijgt je een vaste vergoeding, vastgesteld door de overheid. Bij een dossier met problematische schulden ga je zo over de toebedeelde uren heen. Je krijgt niet betaald voor al het extra werk dat je erin stopt.” VOLDOENING Het werk is bewerkelijker dan het bijhouden van de administratie van een onderneming, geeft hij aan. “Er zijn wel raakvlakken, maar de werkzaamheden zijn anders en de beloning is anders. Je moet je werkzaamheden anders organiseren. Je wordt gecontroleerd of je de dossiers goed behandelt. Er zit veel verantwoording aan vast, zoals de rekening en verantwoording aan de rechtbank,” stelt Grando. “Mensen verwachten dat je alles voor ze doet. Ze zijn heel afhankelijk van je. Als er wat is, bijvoorbeeld een brief van een advocaat, dan is daar tijd mee gemoeid die je niet betaald krijgt. Alleen als de rechter dat gegrond vindt, kun je extra uren declareren. Qua beloning en verantwoording moet veel worden geregeld binnen een klein budget.” Het werk van bewindvoering vraagt ook emotioneel veel van je. NOAB.NL 11 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication