2

COLOFON INDEX &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 2, uitgave 2, juni 2021 HOOFDREDACTIE Ed de Vlam BLADMANAGEMENT Janine Molin, Chantal van Pelt EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker Eveline aan de Wiel, Chris Wolters VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Paul Tolenaar, Maarten van der Wal DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 18 Laagdrempelige workshops Van Amsterdam tot Belgrado IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 “Goed doen, goed meten” 08 “Ik ben wel een beetje klaar met dat overwerk’” 10 Beschermingsbewindvoering en boekhouding 14 “We zijn mensenmensen, een persoonlijk kantoor” 18 Klanten binden met laagdrempelige workshops 2 &GO magazine 24 Van kano’s naar koelauto’s 28 Digitaal aansturen versus aangestuurd worden 30 Bredere benadering vergroot omzet 32 Het zit in de familie 34 Abonnement op administratie 40 De nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen 34 Practice what you preach 22 Van boekhouder naar ondernemerscoach en sparringpartner Mensenmensen 14 INDEX

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication