40

DOOR: MR. HILMAR F. DIJKSTRA Dijkstra & van den Ende Advocaten Bestuur en toezicht, ook wel genoemd ‘governance’, is al jaren een bekend onderwerp bij de N.V. en de B.V. Nu zijn ook de verenigingen en de stichtingen aan de beurt. Naar aanleiding van enkele spraakmakende schandalen rond grote stichtingen, zoals de woningcorporaties Vestia en Rochdale, werd de roep om gestructureerde governance steeds sterker. De huidige relevante wetsartikelen dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sectorgewijs zijn ‘codes’ opgesteld, waaraan de betreffende stichtingen en verenigingen zich dienen te houden. NIEUWE WETGEVING De Parlementaire enquête woningcorporaties (2012-2014) maakte duidelijk dat de oude wetgeving, aangevuld met allerlei sectorregels en governance codes, niet afdoende waren. Er moest dus nieuwe wetgeving komen. Na lange consultaties en overleg is de nieuwe wetgeving tot stand gebracht en gaat in per 1 juli aanstaande. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de nieuwe wet voor alle rechtspersonen zou gaan gelden, maar uiteindelijk is dat niet helemaal of helemaal niet gelukt. In dit artikel beperk ik mij tot de gevolgen voor de vereniging en de stichting. Er zijn ongeveer 40.000 verenigingen en stichtingen in Nederland (bron: CBS). De kans is groot dat elk NOAB-kantoor op een of andere manier met een vereniging of stichting te maken heeft. De stichtingen en verenigingen die per 1 juli of daarna worden opgericht, zullen statuten moeten hebben die in overeenstemming zijn met de wet. Voor bestaande verenigingen en stichtingen is een acute wijziging van de statuten vaak niet echt noodzakelijk. Wel is het van belang om een inventarisatie te maken van mogelijke knelpunten. 40 &GO magazine DE NIEUWE WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN Voor vereniging en stichting per 1 juli 2021

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication