41

De volgende thema’s zijn in de nieuwe wetgeving opgenomen: a. bestuur, taak en richtsnoer; b. one tier board; c. RvC/RvT; d. meervoudig stemrecht; e. ontstentenis en belet; f. ontslag bestuurders en commissarissen stichting door de rechtbank; g. aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. De wet heeft nu ook voor de vereniging en stichting het mogelijk gemaakt om het Angelsaksische bestuursmodel toe te passen. Het bestuur zal dan bestaan uit ‘executives’ en ‘non-executives’. Dat is al jaren mogelijk voor de N.V. en de B.V., maar echt populair is het niet. In de praktijk zullen we dus vooral een bestuur tegenkomen en bij grotere stichtingen een toezichthoudend orgaan. Vanaf 1 juli mag dat orgaan alleen Raad van Commissarissen heten of Raad van Toezicht. Bij de vereniging zal minder snel behoefte zijn aan een toezichthoudend orgaan, omdat uiteindelijk de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan is en toezicht houdt op het gevoerde bestuur en beleid GEMISTE KANS In het nieuws zijn vaak berichten verschenen, dat bestuurders zaken hebben gedaan met derden, waarbij de bestuurder dan weer een belang had. De wetgever heeft een regeling opgenomen voor tegenstrijdig belang. Enkele wetenschappers vinden het een gemiste kans, dat de wetgever zich beperkt heeft tot tegenstrijdig belang en niet de belangenverstrengeling heeft meegenomen. Dit laatste kan bijvoorbeeld tot enorme heibel leiden bij verenigingen. Enkele sectoren hebben daar overigens wel regels voor opgenomen. Als in de huidige statuten een tegenstrijdigbelangregeling is opgenomen, dient gecontroleerd te worden of de regeling niet in strijd is met de wetgeving per 1 juli aanstaande. Als er strijdigheid is, kan de betreffende regeling niet meer nageleefd worden en dient de wet gevolgd te worden. “ ALS CONSEQUENTIE VAN DEZE NIEUWE WETGEVING IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS DRASTISCH TOEGENOMEN” Hetzelfde geldt voor een regeling over besluitvorming. Speciale aandacht verdient hierbij het meervoudig stemrecht. In de praktijk wordt vaak een doorslaggevende stem toegekend aan de voorzitter. De wettelijke regeling wordt nu dat een bestuurder of commissaris niet méér stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen gezamenlijk. De achtergrond daarvoor is de collectieve verantwoordelijkheid voor de bestuurstaak/ toezichthoudende taak. Bij een bestuur of RvC/ RvT van twee leden moet niet de één (alsmaar) weggestemd kunnen worden door de ander. NOAB.NL 41 ADVIES

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication