20

Steeds meer aandacht voor frauderisico’s DOOR: HANS PIETERS Zeker weten dat degene met wie je zakendoet betrouwbaar is, is soms ingewikkelder dan het lijkt. Dat geldt ook voor echtheids- of herkomstcertificaten van grondstoffen. Met het toenemende belang van ESG-normen, de witwaswetgeving en de nieuwe Europese CSRDrichtlijn zijn een alerte houding en risicoanalyse steeds belangrijker. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de accountant voor slechts drie procent van alle fraudeopsporing verantwoordelijk is. Dat is opmerkelijk, als je bedenkt dat het om de ‘trusted advisor’ gaat die naast de ondernemer staat. Maar misschien zegt het ook iets over de puur financiële rol die hij zichzelf toemeet. De vraag is in hoeverre deze rol nog houdbaar is, gezien het toenemende belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet-financiële verslaglegging. Vanaf komend boekjaar moeten beursgenoteerde bedrijven een Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) opnemen in het bestuursverslag. De focus ligt hierbij op de ESG-normen (Environment, Social, Governance) en de maatregelen die zijn genomen om de risico’s te beheersen. 20 &GO magazine

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication