2

COLOFON INDEX &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 2, uitgave 3, september 2021 HOOFDREDACTIE Ed de Vlam BLADMANAGEMENT Chantal van Pelt EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker, Eveline aan de Wiel VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Ilse Leijtens, Paul Tolenaar, Maarten van der Wal DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 Vertrouwd adviseren IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 ”Dit is de beste keuze die ik kon maken” 08 “Doe maar een softwarepakketje” 10 Sporten met collega’s 12 Van eenmanszaak naar familiekantoor 16 Rennen van deadline naar deadline 18 Laat Qoen de boekhouding maar doen 2 &GO magazine 22 Automatisering in eigen hand met RPA en Low Code 24 Vertrouwd adviseren 26 Nieuwe keuzes, nieuwe koers 30 Mobiliteitsmix als alternatief 32 Niet-financiële impact 34 Een coach zorgt ook goed voor zichzelf 36 Zelfstandigenaftrek bij stakingswinst 42 De krapte op de arbeidsmarkt 24 Maak een start 22 RPA en Low Code Rennen van deadline naar deadline 16 INDEX

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication