32

DOOR: HANS PIETERS UITEINDELIJK WIL JE ALS ONDERNEMER OOK NIETFINANCIËLE IMPACT MAKEN Energie, klimaat en duurzaamheid. Het zijn dé onderwerpen van dit nog maar net begonnen decennium. Steeds meer ondernemers omarmen het in hun visie en doelen. Nancy Kamp, professor niet-financiële informatie en integrated reporting, constateert dat de mkb-accountant hierin een belangrijke rol kan spelen. Er is geen tijd te verliezen. “De eerste Klimaatconferentie vond al in 1992 plaats. We zijn nu 29 jaar later. De urgentie wordt steeds groter. We ervaren de maatschappelijke én de financiële impact,” vertelt Nancy Kamp. “Het is jammer dat we zo lang hebben gewacht. De maatregelen worden steeds extremer en duurder. Dat geldt ook op het gebied van natuurlijk kapitaal (biodiversiteit en ecosystemen) en sociaal ondernemen.” VOLLEDIGE PLAATJE Kamp publiceert al sinds 1995 over de relevantie van niet-financiële rapportages. Het begint door te dringen dat het ernst is en dat de accountant daarin een grote rol kan spelen, constateert ze. “Lang was binnen het accountantsberoep de gedachte ‘accountant blijf bij je leest’, terwijl ik een accountant zie als een informatiedeskundige. Die informatie kun je op verschillende gebieden hebben. Niet-financiële informatie is net zo relevant als financiële informatie. Uiteindelijk wil je als onderneming bijna altijd ook een niet-financiële impact behalen.” De jaarrekening geeft een heel beperkt beeld van hoe je je onderneming aanstuurt. Mensen willen het volledige plaatje zien. Dát is de grote verandering. Het inzicht dat waardecreatie op meerdere gebieden dan alleen financieel steeds explicieter wordt gemaakt. Er werd niet op gestuurd en dat zie ik veranderen.” Kamp geeft als tip om gewoon eens duurzaamheidsinformatie in jaarverslagen te bekijken, te kijken naar het compacte waardecreatiemodel dat daarin vaak is opgenomen en dat extrapoleren naar het eigen kantoor.

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication