36

DOOR: MR. E.A. (ERIC) VAN UUNEN Marree & Van Uunen Belastingadviseurs Een ondernemer die zijn onderneming staakt, moet met de fiscus afrekenen over zijn stakingswinst. Daar staat een aantal stakingsfaciliteiten tegenover. Maar ook kan die ondernemer op stakingswinst de reguliere 14% mkbwinstvrijstelling en zelfstandigenaftrek toepassen. Daarbij kan het zijn dat die ondernemer in het verleden aanspraak had op zelfstandigenaftrek, maar hij die niet heeft kunnen realiseren omdat zijn winst te laag was. Dan bouwt hij zogenoemde niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek op. De vraag luidt dan of die ondernemer bij staking zijn niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek alsnog voor die stakingswinst kan gebruiken. De basisaftrek geldt voor elke ondernemer die aan het urencriterium voldoet. Het moet dus wel gaan om een ondernemer, niet om een medegerechtigde zoals een commandiet in een commanditaire vennootschap. Naast de basisaftrek is er ook een startersaftrek. Die kent een dubbele eis: 1. de ondernemer moet in één of meer van voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer zijn geweest; én 2. in maximaal twee van de vijf voorafgaande kalenderjaren de zelfstandigenaftrek hebben toegepast. Als in een jaar niet is voldaan aan het urencriterium, krijgt de starter dat jaar ook geen startersaftrek. 36 &GO magazine Hij heeft dus eigenlijk vijf jaar de tijd om maximaal drie keer startersaftrek te benutten. Grappig daarbij is dat iemand meerdere keren starter kan zijn, en dus ook meerdere keren de startersaftrek kan claimen. Alleen na een geruisloze terugkeer uit de bv in de laatste vijf jaar heb je geen recht op de startersaftrek. Een geruisloze doorschuiving naar ondernemers is geen belemmering om in aanmerking te komen voor de startersaftrek. AFTREKBEDRAGEN De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021: AOW-leeftijd op 1 januari bereikt Nee > 100% Aftrek Starters (max. 3x) € 6.670 Ja > 50% € 3.335 € 2.123 € 1.062 Totaal € 8.793 € 4.397 ZELFSTANDIGENAFTREK BIJ STAKINGSWINST: EEN EENVOUDIGE REGELING?

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication