37

De zelfstandigenaftrek ligt op het hakblok. Enerzijds wordt sinds 2020 de hoogte gekort. Hij werd al op grond van het Belastingplan 2020 met € 250 per jaar verlaagd tot € 5000 in 2028. En op grond van het Belastingplan 2021 wordt hij nog eens met € 110 per jaar extra verlaagd over de periode 2021 tot en met 2036. Daardoor belandt de aftrek uiteindelijk op € 3240. En anderzijds wordt in de loop der komende jaren het aftrektarief teruggebracht tot het lage box 1-tarief (37,03% in 2024). Ook al is het box 1-inkomen hoger dan de eerste box 1-schijf. Een naar mijn mening zotte afbouwperiode. Als je de zelfstandigenaftrek wilt versoberen, doe het dan in één jaar. Of hooguit in een paar jaar om de pijn te verzachten. Dit voelt alsof je een pleister heel langzaam van je arm trekt. Het is daarnaast een illusie als je meent te weten hoe in 2036 de fiscale wetgeving eruitziet. En waar gaat het om: uiteindelijk een extra afname met € 110 tegen 37,03% x 86%, ofwel een belang van € 35,03… Een kratje La Trappe Isid’or is amper duurder. Inclusief statiegeld. NIET-GEREALISEERDE ZELFSTANDIGENAFTREK De zelfstandigenaftrek is in een bepaald jaar nooit hoger dan de winst, tenzij aanspraak bestaat op startersaftrek. Ofwel een starter mag toch de hele zelfstandigenaftrek benutten, ook al is zijn winst lager dan de (verhoogde) zelfstandigenaftrek. Deze regel geldt vanaf 2010. Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt extracomptabel bijgehouden. En wordt in later jaren (maximaal negen) alsnog verrekenend in de vorm van een verhoging van de reguliere zelfstandigenaftrek van dat kalenderjaar. Bij die verrekening worden de oudste jaren het eerst verrekend. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat in het verleden niet is gerealiseerd wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld en afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld. Omdat de verrekening van in het verleden nietgerealiseerde zelfstandigenaftrek alleen kan plaatsvinden in de vorm van een verhoging van de reguliere zelfstandigenaftrek van dat jaar, geldt ook voor die verrekening dat in dat jaar voldaan moet zijn aan het urencriterium. VOORBEELD Xabi heeft in 2021 een winst van € 5000. Daardoor is zijn zelfstandigenaftrek over 2021 maar € 5000 en geen € 6670. Het verschil van € 1670 vormt niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Als Xabi over 2022 € 10.000 winst maakt, krijgt hij over 2021 € 6310 reguliere zelfstandigenaftrek plus € 1670, ofwel totaal € 7980. Zou Xabi overigens in 2021 starter zijn geweest, dan had hij wel de volle € 6670 (te verhogen met € 2123 startersaftrek) kunnen claimen. STAKING BIJ LEVEN Maar vooral bij diegenen die op hun gemak uitbollen, zie je dat ze niet meer voldoen aan het urencriterium van in beginsel 1.225 uren per kalenderjaar. En als zij vervolgens hun onderneming staken, hebben ze juist behoefte aan verrekening. Want juist in dat jaar realiseren ze stakingswinst, dus een hoge winst uit onderneming waarbij ze hun in het verleden niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek willen inzetten. Maar als ze bij staking leven, gaat deze vlieger door het niet voldoen aan het urencriterium vaak niet op. NOAB.NL 37 ADVIES

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication