10

7. Voetballen bij NOK-Bakhuizen 7.1 Algemeen Voetballen bij NOK-Bakhuizen staat gelijk aan gelijke kansen. We hebben over het algemeen niet de luxe om per generatie meerdere teams op de been te brengen, dit betekent dat er veelal gemengd voetbal wordt gespeeld en dat teams dus niet worden ingedeeld op basis van sekse of niveau maar op basis van (voetbal)leeftijd. Dit heeft als voordeel dat kinderen samen met ‘gelijkgestemden’ spelen en dat is uiteindelijk goed voor hun ontwikkeling. Zo beleven alle spelers en speelsters plezier aan de sport en is iedereen in staat zijn of haar persoonlijke top te bereiken. Bij voldoende meisjes uit dezelfde leeftijdscategorie wordt onderzocht of het realistisch is om een meisjes team te vormen en in de competitie te brengen. Voor alle teams zijn er dezelfde materialen tot de beschikking en alle kinderen trainen even veel. Plezier en ontwikkeling staat bij ons centraal. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter. Veilig sportklimaat Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen het voetbal. Er is een protocol ongewenst gedrag3 actief binnen onze vereniging, er is een gedragscode4 opgesteld voor alle leden, we maken afspraken met de spelers en we spreken elkaar erop aan of maken er melding van als er iets gebeurt. Ook wordt er van de begeleiders een VOG gevraagd. Fairplay Sportiviteit en dus fairplay is een belangrijke waarde. Uitgangspunt is voetballen binnen de spelregels. Gedrag ten opzichte van de tegenstander en scheidsrechter moet te allen tijde respectvol zijn. Als een overtreding wordt begaan is acceptatie van de sanctie (vrije trap c.q. boeking) het uitgangspunt. Discussie met de scheidsrechter/grensrechter door de aanvoerder is geoorloofd mits dit op een respectvolle wijze gebeurd. Van de kaderleden wordt verwacht dat hierin het juiste voorbeeld wordt gegeven. 7.2 Visie op leren voetballen 7.2.1 Doelstellingen per leeftijdscategorie In onze visie op leren voetballen volgen we de algemene doelen die door de KNVB voor elke leeftijdscategorie zijn uitgeschreven. Elke keer als spelers doorgroeien naar een volgende leeftijdscategorie, komt er een doel bij. De doelen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen, maar kunnen tegelijkertijd in één oefening trainbaar zijn. • O6 & O7: beheersen van de bal; • O8 & O9: doelgericht handelen met de bal; • O10 & O11: doelgericht samenspelen; • O12 & O13: spelen vanuit een basistaak; • O14 & O15: afstemmen basistaken binnen het team; • O16 & O17: spelen als een team; • O18 & O19: presteren als een team in de competitie. 3 https://www.rkvvbakhuizen.nl/450/protocol-ongewenst-gedrag/ https://www.svnok.nl/487/protocol-ongewenst-gedrag 4 https://www.rkvvbakhuizen.nl/406/gedragscode/ Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication