11

7.2.2 Teamtaken en subdoelstellingen Naast de algemene doelen, zijn er per leeftijdscategorie ook subdoelstellingen geformuleerd op basis van veelvoorkomende wedstrijdsituaties: • Opbouwen • Scoren • Verstoren van de opbouw • Doelpunten voorkomen • Omschakelmomenten (vanaf Onder 13) In de bijlage is een overzicht van deze subdoelstellingen per leeftijdscategorie te vinden. Deze komen ook terug op de sheets voor alle leeftijdscategorieën, die we parallel aan dit jeugdbeleidsplan beschikbaar stellen voor trainers en leiders. 7.2.3 Voetbaltechnische vaardigheden De basisvaardigheden voor het voetbal - balbehandeling, acties en bewegingen en baltechniek - zijn volgens onze visie de rode draad in het leren voetballen. We praten hier over dribbelen, gevoel en controle, tweebenigheid, snel voetenwerk, passeren, kappen, draaien, passen en trappen. Deze basisvaardigheden voor het voetballen horen in elke training terug te komen in verschillende trainingsvormen. Met name (kleine) partijvormen lenen zich goed om het geleerde uiteindelijk in de praktijk uit te voeren. Een speler die dit op jonge leeftijd aanleert, heeft er zijn hele (voetbal)leven plezier van. Zelfs bij de senioren zullen we hier als verenigingen nog van profiteren. In de sheets per leeftijdscategorie komen de voetbaltechnische vaardigheden ook terug, zodat voor kader, spelers en ouders duidelijk is op welke leeftijd iets aangeboden hoort te worden. 7.2.4 Alles met de bal en wedstrijd echt trainen Binnen alle trainingsvormen wordt zoveel mogelijk met een bal gewerkt om de balvaardigheid zoveel mogelijk te stimuleren. Verder stellen we als eis dat oefenvormen zoveel als mogelijk een wedstrijd echt karakter horen te hebben, dus: afgebakende ruimtes, posities benoemen, duidelijke richting, veel herhaling en met medespelers/tegenstanders. 7.2.5 Trainingsmethodiek Vanuit bovenstaande visie willen we de komende jaren het leren voetballen verder uitwerken. Rinus, de trainingsapp van de KNVB, gebruiken we hierbij als belangrijk middel. Hierin komen dezelfde doelstellingen per leeftijdscategorie en uitgangspunten terug. Er wordt van de trainers en leiders verwacht om zoveel mogelijk deze wijze te volgen, wat uiteindelijk tot een bepaalde structuur en rode draad in de trainingen zal resulteren gedurende de gehele jeugdopleiding. Verder heeft de voetbalkadercoach (indien beschikbaar) een rol in de ondersteuning van trainers en het aanbieden van de juiste oefenstof. Volgens een jaarplanning zou er in bepaalde periodes van het seizoen voor een specifieke doelstellingen gekozen kunnen worden, hoewel we trainers vooral ook vrijheid en verantwoordelijkheid willen geven. 7.2.6 Fysieke conditie In onze visie op leren voetballen is er in trainingen geen specifieke aandacht noodzakelijk voor de fysieke conditie van de spelers, zeker niet bij de jongste jeugd. Door de juiste oefenvormen in de reguliere trainingen en het spelen van wedstrijden verbetert de fysieke conditie van de spelers dusdanig dat er geen gerichte fysieke trainingsvormen noodzakelijk zou moeten zijn. Bij de junioren geven we trainers de vrijheid om eventueel een kwartier eerder te starten met motorische vaardigheden die in de Rinus app te vinden zijn onder `Voetbalfit`. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication