14

8. Selectiebeleid en doorstroming 8.1 Selectiebeleid jeugdteams NOK-Bakhuizen Voor selectiebeleid is het belangrijk om de volgende instructies/richtlijnen/criteria te volgen, om zo altijd eerlijk en transparant te zijn. • In de tweede seizoenshelft wordt de start gemaakt met de teamindelingen voor volgend seizoen. Beide clubs zorgen ervoor dat de jeugdledenlijsten actueel zijn en de vereiste informatie bevatten om een realistische analyse te kunnen maken. • Op de lijst moeten geen jeugdspelers voorkomen die vast bij de senioren spelen (zowel jongens als meisjes). Dit om verwarring te voorkomen. Ook is het wenselijk om de lijsten te vergelijken met de huidige indelingen, zodat er geen spook- of gestopte leden worden ingedeeld. Mochten deze nog wel op de lijst staan, dit graag aan de betreffende vereniging melden. • Ieder seizoen wordt beoordeeld of het realistisch is om een meisjes team in competitie te brengen. Nadat de eerste opzet van de teamindelingen bekend is, vindt afstemming plaats met de besturen en technische commissies over de eventuele doorstroming van spelers naar de senioren, met als uitgangspunt de spelers zolang mogelijk bij de junioren te laten voetballen. Begin april wordt via de leider en trainers van elk team geïnventariseerd wie van de spelers doorgaat en stopt met voetballen. Na 1 mei wordt weer gekeken naar de teamindelingen en eventueel nog aangepast. Criteria voor de teamindelingen: • Combinatieteams vanaf de O12; In principe worden combinatieteams pas samengesteld vanaf de O12. In de lagere jeugdteams gaan we ervan uit dat beide verenigingen zelfstandig één of meerdere teams per leeftijdscategorie kunnen samenstellen. • Leeftijd; Bij de KNVB wordt de jeugd ingedeeld op geboortejaar welke gekoppeld is aan een bepaalde leeftijdscategorie. Leeftijd is daarom ook het belangrijkste aspect bij de teamindelingen. Per team mogen maximaal 3 dispensatie spelers spelen. Dit houdt in dat een speler die 1 (geboorte)jaar ouder is in een lager team mag spelen. • Lukt het binnen één vereniging wel om een eigen team in een leeftijdscategorie samen te stellen maar bij de ander niet, dan worden één of meerdere combinatieteams gemaakt. Clubbelang is daarbij ondergeschikt aan het belang van de samenwerking en het belang van individuele voetballers. • Voetbalkwaliteit van de spelers; vanuit de samenwerking stimuleren wij dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te voetballen op zijn eigen niveau. Bij het selectiebeleid speelt het niveau van spelers een rol, maar is beslist niet het belangrijkste criterium. Talent en voetbalkwaliteit kan een overweging zijn om een speler in een team in een hogere leeftijdscategorie in te delen. Deze beslissing wordt genomen in overleg met beide besturen en in overleg met de speler (en ouder(s)/verzorger(s), tot op zeker hoogte). 8.2 Doorstroming naar senioren Ieder jaar zullen een aantal spelers door kunnen of moeten stromen naar het seniorenvoetbal. Dit kan zijn omdat ze de leeftijd hebben bereikt waarop ze niet meer tot de junioren behoren, maar het kan ook zijn dat ze vanwege voetbalkwaliteiten in aanmerking komen voor de seniorenselectie. Ook hiervoor kunnen geen harde criteria worden vastgesteld maar zal ieder jaar op basis van maatwerk Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication