5

4. Organisatie 4.1 Organogram De jeugdbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de juniorenteams. In principe wordt er iedere maand vergaderd met gezamenlijke jeugdbesturen. Binnen de jeugdbesturen worden de taken onderling verdeeld. De jeugdbesturen kunnen ervoor kiezen om een subcommissies in te stellen die bepaalde taken uitvoeren. 4.2 Afspraken 4.2.1 Trainingen en wedstrijden De combinatie teams trainen 2 keer per week; 1 keer in Oudemirdum en 1 keer in Bakhuizen. De thuiswedstrijden worden 1 seizoenshelft in Oudemirdum en 1 seizoenshelft in Bakhuizen gespeeld. De seizoenshelften zijn als volgt gedefinieerd: 1 juli t/m 31 december en 1 januari t/m 30 juni. Vereniging shirts zijn evenredig verdeeld over de teams naar vereniging. Er wordt het gehele jaar in hetzelfde tenue gespeeld. Het streven is een gezamenlijk tenue. Jeugdspelers worden verwacht scheenbeschermers te dragen tijdens zowel wedstrijden als trainingen. Aanvangstijden worden elk seizoen opnieuw bepaald. Hierbij is het vaak zo dat de oudere jeugd aan het einde van de ochtend voetbalt en de jongere jeugd in het begin van de ochtend. Teamindelingen, speellocaties en aanvangstijden moeten voor 1 juni bekend zijn bij de wedstrijdsecretaris. 4.2.2 Sportieve afspraken Specifiek wordt er gestreefd om de jeugd zo lang mogelijk in een jeugdelftal te laten voetballen. Bij uitzonderlijk talent is vervroegde doorstroming bespreekbaar. Zowel voor jongens als meisjes. Voor meer details zie hoofdstuk 8 - selectiebeleid en doorstroming. 4.2.3 Beleid De combinatie werkt met een door beide verenigingen goedgekeurd voetbaltechnisch jeugdbeleidsplan. Tevens zorgen we voor een veilige sportcultuur en hebben beide clubs een protocol ongewenst gedrag1 en wordt van uit beide SV’s een VOG vereist. Tijdens de jeugdwedstrijden wordt roken niet gewenst. Net als dat er tot 14.00uur geen alcohol wordt geschonken op de complexen. 4.3 Communicatie 4.3.1 Overlegstructuur Er wordt door een afvaarding van de hoofdbesturen en jeugdbesturen, tenminste 2 keer per jaar gezamenlijk vergaderd over de samenwerking. De jeugdbesturen vergaderen in principe elke maand gezamenlijk. 4.3.2 Informatievoorziening De informatievoorziening van de jeugdbesturen is terug te vinden op de websites van de beide verenigingen. 1 https://www.rkvvbakhuizen.nl/450/protocol-ongewenst-gedrag/ https://www.svnok.nl/487/protocol-ongewenst-gedrag Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication