6

5. Kader 5.1 Wat verstaan we onder kader In dit beleidsplan wordt de visie op voetballen voor de NOK/Bakhuizen combinatie gegeven. Om deze visie handen en voeten te geven is kader nodig. Onder kader verstaan we: • Een jeugdbestuur of jeugdcommissie die het hele jeugdvoetbal coördineert en ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit jeugdbeleidsplan • Trainers die de wekelijkse trainingen verzorgen • Coaches/leiders die de begeleiding bij wedstrijden verzorgen 5.2 Wat hebben we nodig • O17-19: Juniorentrainer/coach, waar mogelijk in bezit van juniorentrainer diploma en/of UEFA-C youth diploma. • O13-16: Trainer met assistent, bij voorkeur in bezit van juniorentrainer diploma. • O6-12: Trainer met assistent, bij voorkeur in bezit van pupillentrainer diploma. • O11-19: Keeperstrainer, bij voorkeur in bezit van goalkeepercoach C diploma. • Voor elk team één of meerdere leiders. Wanneer de trainer ook de rol van coach vervult kan worden volstaan met minimaal één leider. Voor de overige teams is het uitgangspunt dat elk team minimaal 2 leiders heeft. • Bij voorkeur een jeugdcoördinator/voetbalkadercoach/hoofd-opleidingen (in de rest van dit document voetbalkadercoach genoemd), die zorg draagt voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en de ondersteuning van trainers en coaches. • Spelbegeleiders/scheidsrechters voor het leiden van de jeugdwedstrijden. 5.3 Wat vragen we van trainers Uitvoering van jeugdbeleidsplan We verwachten van de trainers dat ze de leeftijdsspecifieke kenmerken kennen en oefenstof aanbieden die past binnen de visie op leren voetballen zoals weergegeven in dit jeugdbeleidsplan. Rinus, de trainingsapp van de KNVB, zal hier als middel bij ingezet worden. Wanneer in alle categorieën van de jeugd volgens deze uitgangspunten wordt gewerkt ontstaat er een doorgaande en consistente lijn in het leren voetballen en het omgaan met het voetbal. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter lopende organisatie en duidelijkheid voor spelers over wat er op voetbalgebied van hen wordt verwacht en wat zij van de club kunnen verwachten. Deelnemen aan bijeenkomsten Gedurende het seizoen worden er bijeenkomsten/kennissessies specifiek voor trainers georganiseerd. We verwachten dat trainers bij deze sessies aanwezig zijn. 5.4 Wat vragen we van coaches/leiders Algemeen Van de leiders/coaches verwachten wij dat ze alle activiteiten van zijn/haar team begeleiden en hier leiding aan geven. De leider neemt tijdens wedstrijden en andere activiteiten de verantwoordelijkheid voor zijn/haar team en voor de individuele spelers van zijn/haar team. We verwachten van onze leiders dat ze een voorbeeldfunctie vervullen en de naam van hun club op een positieve wijze uitdragen. Verder let de leider erop dat de teamleden zich volgens normale Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication