7

fatsoensregels gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij ongewenst gedrag neemt de leider gepaste maatregelen eventueel in overleg met de jeugdcommissie. Coaching De leiders/coaches zorgen voor positieve coaching van spelers tijdens de wedstrijd. Dit houdt op hoofdlijnen in: • De leider/coach heet de tegenstander van harte welkom op onze sportparken voorafgaand aan de wedstrijd. • De leider/coach zorgt voor een degelijke warming-up voorafgaand aan de wedstrijd, zoals dynamische rek- en strekoefeningen2 en het spelen van een positiespel. • Coach de spelers tijdens de wedstrijd ook persoonlijk door specifieke complimenten en tips te geven en moedig ze vooral aan. • Tijdens de pauze is de leider/coach aanwezig in de kleedkamer en zorgt voor eventuele tactische aanwijzingen en orde. Benoem wat er goed gaat en geef concrete complimenten gericht op inzet in plaats van resultaat. • Na de wedstrijd wordt er een korte nabespreking gehouden, waarbij er zorg wordt gedragen voor de kleding en materialen en netjes achterlaten van de kleedkamer(s), ook bij uitwedstrijden. • Bij de junioren wordt er bij het verlaten van de laatste speler uit de kleedkamer een controle uitgevoerd of de gedelegeerde taken goed zijn uitgevoerd door de aangewezen spelers. Verder zorgt de leider/coach ervoor dat alle spelers gemiddeld even veel speeltijd krijgen en zoveel mogelijk plezier aan het voetbal beleven. Van de leider/coach verwachten we dat hij/zij regelmatig overleg pleegt met de trainer en af en toe een training bezoekt, om af te stemmen waarop is getraind en hoe de doelstellingen doorgetrokken kunnen worden tijdens de wedstrijd. Uitvoering van jeugdbeleidsplan De leiders werken volgens de uitgangspunten van dit jeugdbeleidsplan. De visie op voetballen en op het leren voetballen wordt actief toegepast. Bij voorkeur zien we daarom dat trainers die een team door de week trainen tevens aanwezig zijn als coach in het weekend, zodat er een doorgaande en consistente lijn in het leren voetballen en het omgaan met het voetbal ontstaat. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter lopende organisatie en duidelijkheid voor spelers over wat er op voetbalgebied van hen wordt verwacht en wat zij van de club kunnen verwachten. Deelnemen aan bijeenkomsten Gedurende het seizoen worden er bijeenkomsten/kennissessies specifiek voor leiders georganiseerd. We verwachten dat leiders bij deze sessies aanwezig zijn. 5.5 Wat vragen we van een voetbalkadercoach Algemeen De voetbalkadercoach houdt zich met drie kerntaken bezig: het maken van een jaarplanning, het verzorgen van scholingen en het begeleiden van trainers en coaches tijdens trainingen en wedstrijden. Op dit laatste zal de meeste nadruk liggen. De VKC focust zich dus op de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleid en wil de trainers (nog) verder ontwikkelen, zodat alle kinderen met veel plezier en in veilige omgeving kunnen voetballen. Indien er geen voetbalkadercoach actief is binnen de vereniging dan zullen deze activiteiten belegd worden bij de jeugdcommissie. 2 https://www.hierhebikpijn.nl/voetbal/warming-up/rekoefeningen Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication